Η Εύη Φουστέρη, IT Manager, Rokas Renewables, χαρτογραφεί το ρόλο και τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η IT Manager ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η τεχνολογία προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε επιχείρηση σήμερα και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει η εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών με εξωστρέφεια. Καθώς ο τεχνολογικός κόσμος γίνεται όλο και πιο περίπλοκος και η τεχνολογία συνεχώς ανατρέπει τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξελίξουν τις προσφορές τους και να παρέχουν περισσότερη αξία στους πελάτες τους. Άλλωστε, στο σημερινό περιβάλλον της οικονομικής αστάθειας, όπου κυριαρχεί το «Do more with less», απαιτείται εσωτερική αναδιοργάνωση, χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, όπως και συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη.

Ειδικότερα, στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυριαρχεί το ρευστό πολιτικό κλίμα και η έλλειψη στρατηγικής που καταπνίγει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Οι κανόνες αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό και η ασφάλεια των επενδύσεων αμφισβητείται. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ευέλικτων τεχνολογιών και συστημάτων που θα χαρακτηρίζονται από ευκολία στη διαχείριση των αλλαγών και προσαρμοστικότητα σε νέους κανονισμούς.

Πληροφορική, η κινητήριος δύναμη
Η επιτυχής εκμετάλλευση των νέων ιδεών είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις διαδικασίες της, να φέρει νέα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά, να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και, το σημαντικότερο, να βελτιώσει την κερδοφορία της. Η Πληροφορική αποτελεί την κινητήριο δύναμη στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και στην προώθηση της καινοτομίας. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν εάν υπάρχει σαφής αίσθηση της κατεύθυνσης και του στόχου. Η στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής πρέπει να είναι συνυφασμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική. Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ business και ΙΤ χρειάζεται να είναι ανοικτοί.

Η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της αυτοματοποίησης και διαφάνειας των διαδικασιών. Η ταχύτερη εφαρμογή των διαδικασιών ενθαρρύνει την περαιτέρω εφευρετική σκέψη. Η ανοχή στον κίνδυνο και σε έναν ορισμένο βαθμό της αποτυχίας – ως απαραίτητο μέρος της ανάπτυξης – ενθαρρύνει την καινοτομία. Για να επιτευχθεί αυτό η Πληροφορική πρέπει να εξαλείψει ό,τι δεν λειτουργεί. Τα έργα και διαδικασίες που δεν συμβάλλουν πλέον στην επιχειρησιακή στρατηγική θα πρέπει να εγκαταλειφθούν για να δημιουργηθεί χώρος για νέες, προοδευτικές, δραστηριότητες.

Ο νέος ρόλος του CIO
Όπως εξελίσσονται οι επιχειρήσεις, έτσι εξελίσσεται και ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής. Η αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον ίδιο τον CIO, o οποίος έχει καταφέρει να αποτινάξει από πάνω του το χαρακτηρισμό του ως κέντρο κόστους. Σήμερα, ο επιτυχημένος Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να είναι πολύ περισσότερο ευθυγραμμισμένος με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας του από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία. Απαιτείται από αυτόν να επηρεάζει και να διαμορφώνει κάθε επιχειρηματική λειτουργία, καθώς οι εταιρείες θέλουν κάποιον που να καταλαβαίνει τόσο το τοπίο της τεχνολογίας όσο και τις επιχειρηματικές επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Ανάμεσα στις βασικές δεξιότητες του σημερινού CIO συγκαταλέγεται και η ικανότητά του να μεταφράζει σε λύσεις τις απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Παλιότερα, το βασικό του καθήκον ήταν να φροντίζει για την έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση των έργων. Σήμερα, ο CIO οφείλει να είναι ενεργός σε κάθε πτυχή των σύνθετων επενδυτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, καλείται να βρει και να στελεχώσει το τμήμα του με τα κορυφαία ταλέντα, αλλά και να τους προσφέρει τα εφόδια για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εν κατακλείδι, ο μελλοντικός Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να έχει δεξιότητες διοίκησης προσωπικού, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της τεχνολογίας, αλλά και επιχειρηματικό δαιμόνιο, ώστε να μετεξελίξει τον παραδοσιακό υποστηρικτικό ρόλο του σε ηγετικό.