Άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών έλαβε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος η εταιρεία Dog Payment Institution, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 125.000 ευρώ και μέσω των αντιπροσώπων της παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

– Μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά «Cash to Cash»

– Μεταφορά κεφαλαίων σε τραπεζικό λογαριασμό «Cash to Bank»

– Πληρωμή λογαριασμών «Payments»

Ενιαία πλατφόρμα παρόχων ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι πως δεν θεώρει ανταγωνιστή καμία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, αλλά παρέχει σύνδεση των περισσοτέρων εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων σε μια ενιαία πλατφόρμα, με σκοπό την απλότητα του χειρισμού του αντιπροσώπου, τη σύνδεση των περισσοτέρων εταιρειών αυτόματα και τη δυνατότητα επιλογής του πελάτη από έναν αντιπρόσωπο οποιουδήποτε παρόχου.

Το ηλεκτρονικό σύστημα της Dog Payment Institution επιτρέπει τη γρήγορη, ασφαλή και οικονομική αποστολή εμβασμάτων, καθώς χρησιμοποιεί πολλαπλές συνδέσεις μέσω του συστήματος της εταιρείας με τους συνεργαζόμενους providers στην ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα νέο φάσμα εξυπηρέτησης πελατών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, μέσα από πολλές εταιρείες που εξειδικεύονται στον χώρο αυτό, από μία και μόνο πλατφόρμα, επιτρέποντας στον πελάτη να αποφύγει τις ουρές στις τράπεζες και να γλιτώσει το χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν τα χρήματα στον προορισμό τους μέσω εναλλακτικών τρόπων αποστολής κεφαλαίων.