Ο Λάμπης Βουτσάς, Διευθυντής Μηχανογράφησης της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., αναλύει τους τρόπους που το ΙΤ μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.

Στο σημερινό ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον οι μεγαλύτερες ανησυχίες του Διευθυντή Πληροφορικής πηγάζουν ακριβώς από τη μεταβλητότητα, με την οποία έρχεται σε άμεση επαφή. Οφείλει να φιλτράρει τις τάσεις της τεχνολογίας, ώστε να ξεχωρίσει ποιες είναι αυτές που, ενσωματώνοντάς τις στη λειτουργία της επιχείρησης, θα αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος για αυτήν. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένος από τις εταιρικές προτεραιότητες. Αντιθέτως, οφείλει να συντελεί στη διαμόρφωση, αλλά και στην ευθυγράμμιση των διαδικασιών στους στόχους που τίθενται. Η βαθιά γνώση του business και των επιχειρησιακών διαδικασιών που το συνθέτουν, προσόν απαραίτητο για κάθε Διευθυντή Πληροφορικής, του επιτρέπουν να μπορεί να λειτουργήσει ως εσωτερικός σύμβουλος αναφορικά με τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους που η κάθε προτεινόμενη αλλαγή θα επιφέρει.

Πολλές φορές, ο ίδιος ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να δράσει ως φορέας καινοτομίας, προτείνοντας είτε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είτε την αλλαγή σε κάποιες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Από τα παραπάνω γίνεται, νομίζω, φανερό ότι η δράση του Διευθυντή Πληροφορικής, αλλά και όλης της ομάδας του, βρίσκεται εδώ και καιρό περισσότερο κοντά στο business και στους στόχους του και λιγότερο στις καθαρά μηχανογραφικές διαδικασίες. Στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η ΜΕΒΓΑΛ, η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Ο ρόλος μας, ως Διεύθυνση Πληροφορικής, είναι να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η οικονομική κρίση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και η οποία αναπόφευκτα επηρέασε και το δικό μας κλάδο, καθιστά επιτακτική αυτήν την προσπάθεια, καθώς η λογική doing more with less αναδεικνύεται πολλές φορές σε παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Καθορίζοντας προτεραιότητες Αν και η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, οι εξελίξεις από μόνες τους καθορίζουν ορισμένες προτεραιότητες που ένας Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μελετήσει. Έννοιες, όπως το virtualization των επιχειρησιακών πόρων, το mobility και οι ευκαιρίες που προσφέρει η υιοθέτησή του στην ανάπτυξη του business, καθώς και τεχνολογίες που διευκολύνουν τη συνεργασία (collaboration) μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

Επίσης, η ανάπτυξη του cloud και οι δυνατότητες μετατόπισης του budget σε διαφορετικές δραστηριότητες είναι ένα από τα projects που συναντά συχνά, πλέον, κανείς σε Διευθύνσεις Πληροφορικής. Όσον αφορά την εταιρεία μας, υπάρχουν μία σειρά από σημαντικά έργα τα οποία υλοποιήθηκαν πρόσφατα ή λίγο παλαιότερα και τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες που περιέγραψα νωρίτερα. Λόγω της κρίσης, η οποία προέκυψε και η οποία άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες όλων μας, επιδιώξαμε να επικεντρωθούμε σε έργα που αφενός συντελούσαν στον περιορισμό των δαπανών της επιχείρησης, ενώ, την ίδια στιγμή, αναβάθμιζαν το επίπεδο ενημέρωσης των χρηστών. Τέτοια έργα είναι η ψηφιοποίηση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων παραστατικών με χρήση εργαλείων Document Management, καθώς και η εγκατάσταση σε μεγάλο αριθμό εταιρικών οχημάτων λύσεων Fleet Tracking & Management, τα οποία όχι μόνο δίνουν στην εταιρεία πολύτιμα στοιχεία αναφορικά με το διανεμητικό της έργο, αλλά, ταυτόχρονα, επιτυγχάνουν τη βελτιστοποίηση του δικτύου διανομών.

Αυτό γίνεται εφικτό μέσω αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν και οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση του πελάτη για την παρεχόμενη προς αυτόν υπηρεσία. Για το προσεχές μέλλον, σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε λύσεις mobility, τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε σε πειραματικό επίπεδο και που, ελπίζουμε ότι, θα βοηθήσουν τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στο χώρο τόσο των πωλήσεων όσο και του field service.