Την πρώτη από τις τρεις πλατφόρμες του ολοκληρωμένου συστήματος λήψης χωρικών αποφάσεων και συμμετοχικού σχεδιασμού ppCITY παρουσίασε η Dotsoft σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε.

Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά στη συλλογή δεδομένων και τον εντοπισμό προβλημάτων που αφορούν στον σχεδιασμό μίας έξυπνης πόλης, ενώ σε επόμενο στάδιο θα ενσωματωθούν και οι επόμενες δύο πλατφόρμες, που αφορούν στον συμμετοχικό σχεδιασμό, με τη συμμετοχή των πολιτών μέσω τεχνολογίας ppGIS, και την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος, με δείκτες μέτρησης της απόδοσης της πόλης και οπτικοποιημένα δεδομένα.

Όπως ανέφερε ο Αναστάσιος Μάνος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dotsoft, η πλατφόρμα 1 αποτελείται από τέσσερα μέρη: Μία διαδικτυακή εφαρμογή για την οπτικοποίηση των δεδομένων υποβάθρου, ένα data portal για τα δεδομένα τεκμηρίωσης που απαιτούνται για τις μελέτες και δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού, μία πλατφόρμα IoT που συλλέγει, αποθηκεύει, αναλύει και διαμοιράζει δεδομένα από περιβαλλοντικούς αισθητήρες, wearables και τρίτες πηγές, καθώς και τη διασύνδεση, συλλογή, ταξινόμηση και χαρακτηρισμό δεδομένων από το Twitter, που σχετίζονται με τη λήψη γεωχωρικών αποφάσεων για την πόλη.

Πιλοτική εφαρμογή
Κατά την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τον θόρυβο, τη θερμοκρασία, την υγρασία, το όζον, το άζωτο και την υπεριώδη ακτινοβολία. Παράλληλα, από εξωτερικές πηγές συγκεντρώνονται στοιχεία για την κίνηση στους δρόμους.

Τα στοιχεία συλλέγονται και οργανώνονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο, όπου είναι εύκολα αναζητήσιμα, ενώ θα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά για τη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου χώρου, των μετακινήσεων και των διαδρομών στην πόλη, καθώς και για master plan, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και τοπικά χωρικά σχέδια. Ήδη δεδομένα της πλατφόρμας 1 έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που αφορούν στην πρόβλεψη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της κίνησης στους δρόμους, εφαρμόζοντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα IoT
Μέσω της πλατφόρμας IoT του συστήματος, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη σε σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, να δει τις μετρήσεις δεδομένων για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη, με δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων από διαφορετικές χρονικές στιγμές και σύγκρισης ανά σημείο ενδιαφέροντος, και εν τέλει να δημιουργήσει προσωποποιημένες ερευνητικές «περιοχές», αναλύοντας τα δεδομένα για τα χρονικά διαστήματα που τον ενδιαφέρουν.

Σημειώνεται ότι στο έργο ppCITY συμμετέχουν, πέρα από την Dotsoft, οι εταιρείες GET (Geospatial Enabling Technologies), Commonspace και Sociality.