Τη νέα υπηρεσία λειτουργίας συστημάτων έξυπνων πόλεων, την πρώτη τέτοιου είδους που ξεκινά να λειτουργεί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, θα ανακοινώσει σήμερα η Dotsoft, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 4.0 που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Η νέα υπηρεσία, προϊόν συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  «e-Triκala» θα έχει ως επίκεντρο τους Datagers των πόλεων, τους manaGERS με άλλα λόγια των data, που ως ειδικοί στο συγκεκριμένο τομέα, κάνουν τις έξυπνες πόλεις να λειτουργούν.

Στο κέντρο λειτουργίας έξυπνης πόλης οι Datagers διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα μιας έξυπνης πόλης από το επιχειρησιακό κέντρο GiSeMi (κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας) στα Τρίκαλα, την πόλη της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οι Datagers είναι πιστοποιημένοι στην λειτουργία έξυπνων πόλεων με ISO 9001: 2015.

Μέσω της συνεργασίας με την e-trikala AE, η εταιρεία προσφέρει:

  • Λειτουργία Συστημάτων Έξυπνης Πόλης από ένα σημείο – Όλα σε ένα – Υποστήριξη 360ο για πλατφόρμες έξυπνης πόλης ανεξάρτητα από πάροχο
  • Παρακολούθηση δεδομένων  (ανάλυση, ανασκόπηση, αναφορές)
  • Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης
  • Γραφείο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για επικοινωνία με τους πολίτες
  • Συμβουλευτική και σχέδια στρατηγικής για καλύτερη ενσωμάτωση των επιμέρους πολιτικών έξυπνης πόλης

Τι θα κάνουν οι Datagers

  • Διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, με σύνταξη αναφορών για τις έξυπνες πόλεις.
  • Διαχείριση όλων των πλατφόρμων έξυπνων πόλεων, ανεξάρτητα από πάροχο.
  • Σχεδιασμός όλων τα reviews που απαιτούνται και αποστολή όλων των αναφορών έξυπνης πόλης.
  • Εφαρμογή των βέλτιστων στρατηγικών για τη χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών έξυπνης πόλης.
  • «Η έξυπνη πόλη είναι μια μεγάλη δημόσια επένδυση και πρέπει να λειτουργεί αποδοτικά, ευέλικτα και στο μέγιστο του δυναμικού της. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση οδηγεί σε καλύτερη λήψη αποφάσεων από τους δήμους», αναφέρουν οι συντελεστές του εγχειρήματος.