Εκτίναξη εσόδων και καθαρής κερδοφορίας πέτυχε η Dotsoft τη χρονιά που μας πέρασε, με «αιχμή του δόρατος» τα έργα των έξυπνων πόλεων αλλά και τα έργα ψηφιοποίησης στα οποία συμμετέχει η εταιρεία ως υπεργολάβος.

Το 2023 υπήρξε ένα ακόμη έτος έντονης δραστηριότητας στα έργα του Ελληνικού Δημοσίου καθώς ολοκληρώθηκαν πάνω από 40 νέα έργα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων συμβάσεων ανέρχεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ- σε ορίζοντα διετίας- γεγονός που καλλιεργεί προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά στις οικονομικές επιδόσεις της Dotsoft την περσινή χρονιά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,34 εκατ. έναντι 3,84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αυξημένος κατά 115%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,09 εκατ. αυξημένα κατά 85% σε σχέση με τα αντίστοιχα 1,13 εκατ. της χρήσης 2022 ως απόρροια της αύξησης των πηλήσεων. Τα Κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν το 2023 σε 1,83 εκατ. από 983,8 χιλ. το 2022 ενώ αντίστοιχα τα Κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 104% σε 1,49 εκατ. από 729 χιλ..Ταυτόχρονα, η εταιρεία πέτυχε για μία ακόμη χρονιά υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 37% έναντι 38% το 2022. Επιπλέον, σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε στα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 189% φτάνοντας τα 1,9 εκατ. στο τέλος του 2023 έναντι 658,80 χιλ. το 2022.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2024 εστιάζει στους ακόλουθους στόχους:

  • Έναρξη και υλοποίηση των μεγάλων έργων στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων, και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε τομείς όπως Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) αλλά και έργα με τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας.
  • Συμμετοχή σε έργα Smart City Infrastructure Projects καλύπτοντας τις ανάγκες για εξειδικευμένες εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων και παροχή υπηρεσιών Field Engineering.

Η Dotsoft στα σημεία (2023)
Έργα Δημοσίου Τομέα: 5.931.023 ευρώ (71% του τζίρου).
Διεθνή έργα: 620.521 ευρώ (7% του τζίρου).
Έργα Ιδιωτικού Τομέα: 1.785.960 ευρώ (21% του τζίρου).