Η Dotsoft θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης δήμου Ζίτσας» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει: -Εγκατάσταση 60 αισθητήρων μέτρησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κ.α.

– Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αλληλεπίδραση του δήμου με τους δημότες καθώς και με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του

– Εγκατάσταση τριών σταθμών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης αερίων ρύπων και αιθαλομίχλης μέσω μιας ολοκληρωμένης IoT πλατφόρμας παρακολούθησης πολλαπλών μεγεθών χρησιμοποιώντας κόμβους αισθητήρων εξωτερικού χώρου

– Προμήθεια συστήματος που θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με χρήση ψηφιακών υπογραφών και δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και διακίνησης εγγράφων στα διάφορα τμήματα του δήμου

– Την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό της με νέα δεδομένα, αλλά και με δεδομένα που δεν έχουν ενταχθεί στην υποδομή

– Την επέκταση του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου του δήμου σε όλα τα οχήματά του, που περιλαμβάνει απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας αλλά και οχήματα εργοταξιακών εργασιών

– Την τοποθέτηση 50 έξυπνων υδρομετρητών σε επιλεγμένη περιοχή μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, της συνεχούς παρακολούθησης σχετικά με την κατανάλωση αλλά και του εντοπισμού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.