Την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου», ανέλαβε η Dotsoft σε συνεργασία με την Globismart.

H σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:

  • Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi),
  • Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης,
  • Σύστημα έξυπνης πληροφόρησης επισκεπτών ΑΚΕ.

Επιπλέον, ο δήμος θα προμηθευτεί κεντρική πλατφόρμα ολοκλήρωσης και απεικόνισης δεδομένων για τα παραπάνω υποσυστήματα, με σκοπό την ενιαία διαχείριση των συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας από μια και μόνο πλατφόρμα.

Ο Δήμος Αμυνταίου, με την υλοποίηση του έργου, εντάσσεται στο δίκτυο των περισσοτέρων από 40 Δήμους πανελλαδικά που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Smartiscity, την οποία υλοποιεί και διανέμει αποκλειστικά η DOTSOFT.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικού πόρους μέσω του ΠΔΕ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2024.