Όλο και περισσότερες συσκευές, όπως PCs ή notebooks, χρησιμοποιούν ως αποθηκευτικό μέσο τα SSDs αντί των κλασικών σκληρών δίσκων.

Ήδη αρκετοί κατασκευαστές έχουν αρχίσει να μειώνουν τις επενδύσεις τους σε αυτήν την περιοχή, όπως καταδεικνύει μια νέα μελέτη της Dramexchange. Η προσφορά σε NAND Flash ξεπερνά καθαρά τη ζήτηση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει κατά τη διάρκεια του έτους σε περαιτέρω πτώση των τιμών. Τον περασμένο Οκτώβριο οι αναλυτές της Dramexchange προέβλεπαν μια υποχώρηση της τάξης του 15-20%, ωστόσο πρόσφατα αναθεώρησαν αυτήν την εκτίμησή τους προς τα πάνω. Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι τιμές των NAND Flash δεν θα υποχωρήσουν κατά 10% όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη, αλλά σχεδόν κατά 20%. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους η πτώση τιμών θα αγγίξει το 15% περίπου, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίμηνα το 10%.