Η ένωση εταιρειών Draxis Περιβαλλοντική Α.Ε.- Scientact Α.Ε. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία -Αλιάκμονα με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Σταθμών Παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και Επεξεργασία Δεδομένων».

Το έργο αποτελεί τμήμα του Προγράμματος «ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη» που χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό EEA Grants.

 

Η Draxis θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Μελέτη εγκατάστασης τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τη χρήση εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε GIS (πολυκριτηριακό μοντέλο χωρικής ανάλυσης) και β) Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων τηλεμετρίας των εγκατεστημένων σταθμών τηλεμετρίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 180.000 ευρώ.