Στην εισαγωγή και υλοποίηση της τεχνολογίας επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας Hololens 2 της Microsoft προχώρησε η ελληνική εταιρεία Carell, σε συνεργασία με την επίσης ελληνική εταιρεία τεχνολογίας DTMH, προκειμένου να μπορεί να παρέχει εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις πλοίων. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι είναι η πρώτη στον κλάδο των ναυπηγείων και της ναυτιλιακής μηχανικής που εφαρμόζει το Hololens 2. Η τεχνολογία αυτή, που αποτελείται από μία ολογραφική συσκευή, η οποία φοριέται στο κεφάλι και προβάλλει πληροφορίες μπροστά στα μάτια του χρήστη, επιτρέποντάς του να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά του, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις σε εργοστάσια και διυλιστήρια.

«Δεσμευόμαστε για τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αναδιαμόρφωση της αγαπημένης μας βιομηχανίας Ναυτιλίας και Μεταφορών σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές», αναφέρει η Carell.

Τα έργα που έχει αναλάβει η DTMH
Σημειώνεται ότι η DTMH έχει αναλάβει στο παρελθόν παρόμοιο έργο για την εταιρεία Sunlight, δημιουργώντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου με βάση την τεχνολογία Hololens, το οποίο στο μέλλον μπορεί να ενσωματώσει τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση για πλήρη αυτοματοποίηση. Για την ίδια εταιρεία έχει υλοποιήσει επίσης μία νέα, σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. Η DTMH έχει υλοποιήσει επίσης διάφορα έργα που ενσωματώνουν τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας σε συνεργασία με τη Foss Productions, μεταξύ των οποίων μία εγκατάσταση προσομοίωσης σεισμού, που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ, και το διαδραστικό παιχνίδι Cosmote Fiberathlon που χρησιμοποιεί τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας.