Η Dynacomp, με τιμή προσφοράς στα 1,36 εκατ. ευρώ, μειοδότησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό που διενεργεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για την προμήθεια Συστήματος Υψηλής Υπολογιστικής Υποδομής.

Στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά επίσης οι εταιρείες Byte και Space Hellas. Το σύστημα αποτελείται από 2 clusters: ένα για την υλοποίηση VSI (Virtual Server Infrastructure /Εξυπηρετητές τύπου Α) και ένα για την υλοποίηση VDI (Virtual Desktop Infrastructure / Εξυπηρετητές τύπου Β) και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέου τηλεπικοινωνιακού κέντρου στο κτίριο Δ΄ του ΕΑΠ στην Πάτρα. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού εξοπλισμού θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή του υπολογιστικού νέφους του ΕΑΠ (HOU-C). Η υποδομή HOU-C θα φιλοξενεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υποδομή VDI (Virtual Desktop Infrastructure) για τουλάχιστον 250 VDesktops
  • Κεντρικούς Εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης διοικητικών υπηρεσιών (Μητρώο φοιτητών, πρωτόκολλο, document management, κ.α.)
  • Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) διαχείρισης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
  • Κεντρικούς εξυπηρετητές (V-Servers) φιλοξενίας ιστοσελίδων
  • Υπηρεσίες τηλεφωνίας
  • Υπηρεσίες απρόσκοπτης Λειτουργίας DRP (Disaster Recovery Plan)

Με τη λειτουργία του υπολογιστικού νέφους θα αναβαθμιστεί, μεταξύ άλλων, η υποδομή ασφαλείας η οποία είχε δημιουργηθεί το 2008 και λειτουργεί έως σήμερα, τόσο σε επίπεδο hardware και software όσο και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής.

Στο δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλών Επιδόσεων (HPC) μειοδότρια αναδείχτηκε η Cosmos Business Systems με τιμή προσφοράς στα 95.300 ευρώ. Προσφορά κατέθεσε, επίσης, η Dynacomp.