Η Inform Λύκος επεκτείνει τη συνεργασία της με τη GMC και παρουσιάζει μια νέα οικογένεια προϊόντων, η οποία αντικαθιστά τον υφιστάμενο στατικό λογαριασμό ηλεκτρονικό ή έγχαρτο με ένα Statement.

Ο εκδότης του λογαριασμού έχει πλέον την δυνατότητα να επικοινωνεί διαδραστικά μέσα από όλα τα υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας,  αξιοποιώντας πλήρως όλα τα πληροφοριακά του συστήματα (CRM ERP BI) προσφέροντας στον κάθε καταναλωτή εξατομικευμένη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Αντίστοιχα ο καταναλωτής έχει πλέον την δυνατότητα να δει τον λογαριασμό του οπουδήποτε, να κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα του ανά προϊόν, να τα εξάγει σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί, να λάβει προσφορές που απευθύνονται ειδικά σε αυτόν και να επικοινωνήσει σε πραγματικό χρόνο με τον εκδότη.