Η ένωση εταιρειών Intrakat-Intracom Holdings-Hellas on Line και ο ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές στα πλαίσια τους δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Π.Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 161.077.032 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.