Μολονότι στον ανταγωνιστικό διάλογο συμμετείχαν συνολικά εννιά εταιρείες και σχήματα, μόλις δύο εκ των ενδιαφερόμενων κατέθεσαν προσφορά για το Ultra Fast Broadband (UFBB), που αφορά στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας που δεν καλύπτεται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το έργο θα διεκδικήσουν, τελικά, ο όμιλος ΟΤΕ και η κοινοπραξία Grid Telecom  – Τέρνα Ενεργειακή, καθώς οι υπόλοιποι – Vodafone, ΑΒΑΞ, ΔΕΗ, Ιντρακάτ, «Μυτιληναίος – ΜΕΤΚΑ» και Wind – αποσύρθηκαν.

Το UFBB αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη με προϋπολογισμό 870 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το UFBB δημιουργεί περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps και στοχεύει στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «Κοινωνίας των Gigabit».

Ο ΟΤΕ και η ένωση εταιρειών Grid Telecom  – Τέρνα Ενεργειακή διεκδικούν τις επτά γεωγραφικές περιοχές (lots) που έχουν καθοριστεί στο σύνολο της χώρας. Κάθε lot έχει παρόμοιο προϋπολογισμό (περίπου 100 εκατ. ευρώ ή καθεμία) και περίπου τον ίδιο αριθμό εκτιμώμενων συνδέσεων (περίπου 110-120 χιλιάδες συνδέσεις η καθεμία). Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν ενιαία προσφορά για το σύνολο των επτά γεωγραφικών ζωνών του έργου δηλώνοντας τον μέγιστο αριθμό ζωνών που προτίθενται να αναλάβουν. Με βάση την προκήρυξη του έργου, σε κάθε έναν ανάδοχο μπορούν να ανατεθούν κατ΄ανώτατο 3 γεωγραφικές ζώνες. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμβεί, με δεδομένο ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι 2 και έτσι μετά το «μοίρασμα», θα περισσεύει μία ζώνη. Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να τρέξει άμεσα η διαδικασία ώστε οι ανάδοχοι να έχουν αναδειχθεί πριν από την εκπνοή του έτους. Η φάση της κατασκευής των δικτύων θα διαρκέσει έως και 36 μήνες.