Οι εταιρείες Cosmos Business Systems και ΟΤΕ κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το έργο «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) Τμήμα 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου» της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σκέλους του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου για ισότιμη πρόσβαση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει σήμερα το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές). Επίσης, φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο υπηρετεί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.271.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.