Οι εταιρείες TUV Hellas και Intraway κατέθεσαν προσφορές στα πλαίσια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 334.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.