Η ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems- PwC Business Solutions και η εταιρεία Unisystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ» του EOΠΥΥ.

Στόχος του Έργου είναι η έγκαιρη και ορθή εκκαθάριση των απαιτήσεων του συνόλου των φαρμακείων που εκτελούν συνταγές για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός του ποσού επιστροφής (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.925.176 ευρώ.