Ιδιαίτερα ευοίωνες είναι οι προοπτικές για την αγορά AI καθώς τα έσοδα της αναμένεται να εκτοξευτούν στα 38,8 δισ. δολάρια το 2025 από τα 643,7 εκατ. δολάρια το 2016, όπως προβλέπει η Tractica σε μελέτη της.

Η σχετική έρευνα παρέχει μια ποσοτική αξιολόγηση των ευκαιριών αγοράς τεχνητής νοημοσύνης στο καταναλωτικό, επιχειρηματικό και κυβερνητικό κλάδο και περιλαμβάνει εκτίμηση μεγέθους αγοράς, την κατάτμησή της και προβλέψεις για 191 ξεχωριστές περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε 27 κλάδους στους οποίους θα παίξει ρόλο.

Οι προβλέψεις επεκτείνονται για ένα χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2025 και χωρίζονται σε έξι θεμελιώδεις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης: machine learning, deep learning, computer vision, natural language processing, machine reasoning και strong AI.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μια μετασχηματιστική επίδραση στις καταναλωτικές, επιχειρηματικές και κυβερνητικές αγορές σε όλον τον κόσμο. Η εφαρμογή σε σχεδόν κάθε επιχειρηματικό κλάδο υπόσχεται να αλλάξει δραστικά τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργώντας νέα.

Οι πολλές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση της για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση τετριμμένων καθημερινών εργασιών θα συζητηθούν διεξοδικότερα στο συνέδριο ΑΙ Conference,  το οποίο θα λάβει χώρα την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στο gazARTE από την BOUSSIAS.