Υπάρχουν πολλοί τρόποι που το ΙΤ μπορεί να συμβάλλει στο «πράσινο» κίνημα όπως δείχνει μια νέα έρευνα της Gartner, που ρίχνει φως στο θέμα των πράσινων εφαρμογών.

Στη σύγχρονη εποχή δίνεται μεγάλη έμφαση στις πράσινες πρωτοβουλίες. Είναι αρκετοί οι διευθυντές υποδομής και εργασιών που έχουν κατανοήσει τους τρόπους που οι εφαρμογές τους βοηθούν τις πράσινες πρωτοβουλίες ΙΤ.

Επίσης, όπως απέδειξε το 1ο Συνέδριο «Green IT» που οργάνωσε η BOUSSIAS τον περασμένο Μάρτιο, η εποχή είναι ιδανική για μια πιο εκτενή ματιά, για εφαρμογές και για υιοθέτηση πρακτικών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι παρακάτω αριθμοί και στατιστικές προήλθαν από ερωτηματολόγια της Gartner και προσφέρουν μια καλή και αντιπροσωπευτική εικόνα για τη συνολική συμβολή των επιχειρήσεων στις πράσινες εφαρμογές.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, αφορούν τα εξής σημεία:

  • Οι πράσινες πρωτοβουλίες ΙΤ εκτείνονται πέρα από την απόδοση κατανάλωσης ρεύματος και αποθήκευσης ενέργειας.
  • Ακόμη και σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, το ενδιαφέρον για το πράσινο ΙΤ συνεχίζει να αυξάνεται.
  • Πολλές πράσινες πρωτοβουλίες που μοιάζουν εύκολες στην εφαρμογή, εφαρμόζονται από λιγότερο από το 40% των ερωτηθέντων.
  • Παρόλο που η παρακολούθηση και αναφορά πράσινων πρωτοβουλιών αυξάνει, παραμένει ad hoc παρά επίσημη εταιρική πολιτική.

Από το ‘07 στο ‘09
Στο Σχεδιάγραμμα 1 φαίνονται ξεκάθαρα τα αποτελέσματα για το 2007, το 2008 και το 2009. Οι στατιστικές της Gartner δείχνουν ότι ήδη από το 2008 παρατηρείται έντονη αύξηση ενδιαφέροντος για το πράσινο ΙΤ, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση ρεύματος και την εξοικονόμηση ενέργειας – περισσότερο ως απάντηση στα αυξημένα κόστη ρεύματος, στη μειωμένη ισχύ του, καθώς και λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Η μείωση της ανάλογης πορείας για το 2009, οφείλεται, εν μέρει στα οικονομικά εμπόδια, όσο και στην ευρύτητα των επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας – το 2009, οι πρωτοβουλίες πράσινου ΙΤ επεκτάθηκαν σε τομείς που δεν αφορούν μόνο την αποθήκευση ενέργειας.


Οι πράσινες πολιτικές
Στο επόμενο ζήτημα, που αφορά στις πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν και αποκαλύπτεται στα στατιστικά του Σχεδιαγράμματος 2, η Gartner έθεσε το ερώτημα «Ποιες από τις παρακάτω πράσινες πολιτικές έχετε εφαρμόσει;». Στην πρώτη θέση, με 80%, βρίσκεται η μείωση κατανάλωσης ρεύματος και η αποθήκευση ενέργειας. Τα επόμενα ευρήματα έχουν ως εξής:

Ανακύκλωση (68%) – Η ανακύκλωση χαρτιού, μελανιών εκτυπωτών, toner, συσκευασιών και ηλεκτρικών εξοπλισμών, είναι η επόμενη πρωτοβουλία. Ωστόσο, παρόλο που η ανακύκλωση σημειώνει υψηλά ποσοστά, θα μπορούσε να είναι σε πολύ υψηλότερα, καθώς είναι εύκολα εφαρμόσιμη και με χαμηλό κόστος.

Ασφαλής απομάκρυνση ηλεκτρονικών απορριμμάτων (40%) – Αυτή είναι μια από τις πρωτοβουλίες που αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος -και όχι άδικα. Καθώς τα ηλεκτρονικά απορρίμματα εμπεριέχουν πολλά τοξικά χημικά (λ.χ. μόλυβδο, κάδμιο, βηρύλλιο, υδράργυρο και χρώμιο), είναι εξαιρετικής σημασίας να απομακρύνονται με ασφάλεια. Κάθε εταιρεία, βέβαια, οφείλει να χρησιμοποιήσει πιστοποιημένες μεθόδους, για να είναι σίγουρη ότι δεν πετιούνται απλώς σε μια χωματερή, ή αποστέλλονται σε χώρες όπου κόσμος – και συχνότερα, παιδιά – πληρώνονται για να ανακτήσουν τον χαλκό από τα καλώδια και τα κυκλώματα, με το να λιώνουν το πλαστικό. Πέρα από το ότι ζημιώνει σοβαρά το περιβάλλον, απειλεί και την ανθρώπινη υγεία, άρα, οφείλει να είναι ένας από τους στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εφαρμογές Green Building (39%) – O κτιριακός τομέας έχει εξαιρετικές δυνατότητες για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα GreenBuilding στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Στην τελική ενεργειακή ζήτηση στην Ευρώπη, το 40% αντιστοιχεί στον κτιριακό τομέα, ενώ αντίστοιχα, η βελτίωση της κτιριακής θέρμανσης και ψύξης αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς για εξοικονόμηση ενέργειας. Επομένως, αυτές οι εξοικονομίσεις θα  συνεισφέρουν στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, όσο και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Εφαρμογές πράσινης εκτύπωσης (37%) – Παραδείγματα εφαρμογών πράσινης εκτύπωσης περιλαμβάνουν την απομάκρυνση σελίδων banner, τις διπλές εκτυπώσεις ανά σελίδα, τα υψηλά επίπεδα printer sharing, την χαμηλή κατανάλωση ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα, την αγορά εκτυπωτών που δέχονται ανακυκλωμένο χαρτί και μελάνια, και την εφαρμογή πολιτικών που δίνουν έμφαση στη μείωση των προσωρινών εκτυπώσεων. Αυτή είναι μια ακόμη πρωτοβουλία που γίνεται όλο και πιο κοινή, καθώς αφορά σε λογικές διαδικασίες με μικρό κόστος.

Πρακτικές πράσινης αποθήκευσης (18%) – Είναι εντυπωσιακό που υπάρχουν τόσο χαμηλά επίπεδα αξιοποίησης της πράσινης αποθήκευσης, καθώς οι απαιτήσεις ρεύματος είναι χαμηλότερες των servers. Με το 70% των πληροφοριών να αποθηκεύονται εις διπλούν, αυξάνεται και η ανάγκη για τη μείωσή τους. Ανάμεσα στις άλλες ανερχόμενες τεχνολογίες είναι η ιδεατή αποθήκευση και η χρήση των επιπέδων αποθήκευσης, σύμφωνα με τη χρήση τους  (online, near-line και offline), οπού οι near-line και οι offline συσκευές καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Πράσινες πρακτικές σταθμών εργασίας (15%) – Τα workstations τείνουν να χρησιμοποιούνται μόνο το ένα τρίτο του χρόνου, ωστόσο, συνήθως παραμένουν εν ενεργεία για το 100% του χρόνου. Οι πράσινες πρακτικές περιλαμβάνουν την εφαρμογή διαχείρισης ενέργειας (αναμονή, hibernate, σβήσιμο), το σβήσιμο της οθόνης αντί για screen savers, τη μεταφορά από CRT monitors και desktops σε πιο ενεργειακά φιλικά LCDs και laptops και τη μείωση του αριθμού των συσκευών client.

Ενημέρωση προσωπικού (11%) – Μεγάλο ποσοστό της υπέρ-κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο εργασίας και στο κέντρο πληροφοριών οφείλεται στην συμπεριφορά του προσωπικού. Για να λυθεί αυτό το ζήτημα, χρειάζεται να ενημερωθεί το προσωπικό για το εταιρικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, χωρίς καμία εξαίρεση. Κάθε επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στην προσωπική ευθύνη, και να τονίσει τις απαιτούμενες δράσεις και συμπεριφορές.

Καμία από τις παραπάνω (5%) – Οσο εύκολο κι αν ήταν να εφαρμοστούν πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι εντυπωσιακό το ότι ένα 5% δεν είχε εφαρμόσει καμία.

Πράσινες λύσεις
Βλέποντας τα αποτελέσματα, είναι εμφανές ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να εφαρμοστούν ευρέως οι πράσινες πρωτοβουλίες με ελάχιστο κεφάλαιο. Οι εταιρείες θα έπρεπε να αναθέσουν σε ένα μέλος του προσωπικού να ηγηθεί των πράσινων εφαρμογών, ξεκινώντας με αυτές που είναι ήδη γνωστές και οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα έρευνα. Αλλωστε, αξίζει τον κόπο. Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον, ακόμη και όταν το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν διανύει την καλύτερη περίοδο.