O Νίκος Κουτρούπης, Εμπορικός Διευθυντής Πληροφορικής της ΕΛΜΗSYSTEMS, μιλάει στο netweek για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες λιανεμπορίου σήμερα και παρουσιάζει τις προτάσεις αξίας της ΕΛΜΗSYSTEMS σε αυτό το χώρο, ενόψει και της δράσης digi-retail.

NetWeek: Γνωρίζουμε ότι η ΕΛΜΗSYSTEMS είναι μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις στο χώρο της Πληροφορικής. Ποια είναι η διαδρομή της;

Νίκος Κουτρούπης: Η ΕΛΜΗSYSTEMS Α.Ε. αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία Πληροφορικής που δίνει το δυναμικό παρών στην ελληνική αγορά από το 1971, έχοντας διαγράψει μια συνεχόμενη ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων λειτουργίας της. Η εταιρεία με την παρούσα μορφή της δημιουργήθηκε την 1η Απριλίου 2002 από τη συγχώνευση δυο μεγάλων και καταξιωμένων εταιρειών στην ελληνική αγορά την ΕΛΜΗ ΑΕ και την ΕΜΕ Α.Ε.

Η ΕΛΜΗ ιδρύθηκε το 1971 από τους κυρίους μετόχους Νικόλαο Λαγουσάκο, Μάριο Σουρβίνο και Κώστα Κατσιλέρο, με στόχο την αποκλειστική αντιπροσώπευση όλων των προϊόντων CASIO στην Ελλάδα, ενώ στην συνέχεια το 1984 ιδρύθηκε η ΕΜΕ με κύριο αντικείμενο τη δραστηριοποίησή της στο χώρο της Πληροφορικής και των ταμειακών μηχανών CASIO.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας και ποιος είναι ο βασικός της στόχος;

Νίκος Κουτρούπης: Σήμερα, η ΕΛΜΗSYSTEMS αποτελείται από τρία Business Units: την «Πληροφορική», τα «Consumer Products», ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων CASIO στην Ελλάδα, και το «Retail», κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην αγορά των φορολογικών ταμειακών συστημάτων και φορολογικών μηχανισμών, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και αξιόπιστων προϊόντων που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης χώρων εστίασης αλλά και λιανικών πωλήσεων, παρέχοντας στο σύγχρονο επιχειρηματία αυτοματοποίηση της λειτουργίας του καταστήματός του.

Ειδικά το business unit της Πληροφορικής αποτελείται από δύο κύριους τομείς, αυτόν του System Integration με λύσεις και υπηρεσίες για την υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομών που απευθύνονται σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις, με απευθείας συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, όπως HP, DELL, IBM, Microsoft, VMware,Cisco, Lenovo και άλλους.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει λύσεις για Data Center, Storage Area Networks (SAN), Blades infrastructure, 64 bit High performance Computing, Business continuity & Availability, Mission Critical Services, IT consolidation, Virtualization, Disaster Recovery και unified Collaboration & Communication.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι η ΕΛΜΗSYSTEMS είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει συμβόλαιο ως HP Professional Services Partner PSP για τις λύσεις Blades, καθώς και για τα συστήματα storage EVA της Hewlett Packard, όπου αναλαμβάνει και υλοποιεί για λογαριασμό της, σύνθετες υπηρεσίες στις τεχνολογίες αυτές.

Ο δεύτερος τομέας είναι αυτός των επιχειρησιακών λύσεων με λύσεις και εφαρμογές Business Automation & Promotion που απευθύνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα της αγοράς, όπως ενδεικτικά λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, συστημάτων επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes), έξυπνα συστήματα προβολής προωθητικού διαφημιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου, οι διαδραστικές βιτρίνες, η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), η διαδραστική αυτόματη επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων με το υπάρχον ή δυνητικό πελατολόγιο και άλλες.

Βασικός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε την τεχνολογία σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα και πραγματική αξία για την επιχείρηση, παρέχοντας τον σωστό συνδυασμό προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.


NetWeek: Ενας από τους κλάδους που έχει υποστεί το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα λόγω της οικονομικής ύφεσης είναι αυτός του λιανεμπορίου. Ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο σήμερα;

Νίκος Κουτρούπης: Βασικές προκλήσεις είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας σε ολόκληρο το φάσμα των υποδομών της εταιρείας με την ταυτόχρονη βελτίωση των ευκαιριών για αύξηση των πωλήσεων.

Η χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των εμπορευμάτων και παρεχομένων υπηρεσιών, των πωλήσεων, των αγορών και η εφαρμογή προωθητικών ενεργειών απαντούν στις σημερινές προκλήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν βελτίωση των ευκαιριών για νέες πωλήσεις και προσωποποιημένη, σταθερή αλλά και ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση των υποψηφίων και υπαρχόντων πελατών με βασικό στόχο την αύξηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της εξωστρεφούς ανάπτυξης.

Σημαντική είναι και η δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας έναντι του ανταγωνισμού, ώστε να δημιουργηθούν και να ωριμάσουν συνθήκες ποιοτικής & ποσοτικής, αύξησης του κύκλου εργασιών, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.

NetWeek: Ποιές είναι οι προτάσεις της EΛΜΗSYSTEMS σε αυτή την αγορά ενόψει και της επίσημης ανακοίνωσης της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων digi-retail»;

Νίκος Κουτρούπης: Στόχος μας είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μέσω της δράσης με επιδότηση που φθάνει το 60%, να μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

Οι προτάσεις της ΕΛΜΗSYSTEMS εναρμονίζονται με τις επιλέξιμες ενέργειες της δράσης digi retail, αλλά και με τις προκλήσεις της αγοράς και απαντούν στις τρέχουσες ανάγκες της. Οι προτεινόμενες λύσεις απευθύνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών με το να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο πλήθος δυνητικών πελατών με κύριο στόχο την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, αλλά και την αξιοποίηση νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Οι λύσεις μας για την βελτίωση, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας σε ολόκληρο το φάσμα των υποδομών του κύκλου πώλησης παρέχει πλεονεκτήματα και οφέλη, σαφή και μετρήσιμα, που αφορούν τη δραματική μείωση του κόστους.

Η ανάπτυξη και διατήρηση της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης λιανικής με τον πελάτη, η προσέλκυση του πελάτη μέσα από τη χρήση πολλαπλών καναλιών, η διεύρυνση της εμπειρίας του πελάτη κατά τη διάρκεια των αγορών, όχι μόνο από το σημείο αγοράς των προϊόντων, συνήθως το ταμείο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς (φυσικό, ηλεκτρονικό κατάστημα, αναμονή, εξυπηρέτηση, κ.λπ.) αποτελούν βασικά συστατικά της ολοκληρωμένης πρότασής μας.

Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών προέρχεται μέσα από την ανάπτυξη υπηρεσιών διάχυτης, διαρκούς και ομοιογενούς αλληλεπίδρασης με τον καταναλωτή, συνεχώς και με κάθε ευκαιρία και τρόπο.


NetWeek: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των λύσεων της EΛΜΗSYSTEMS που απευθύνονται σε εταιρείες του κλάδου του λιανεμπορίου;

Νίκος Κουτρούπης: Οι καινοτόμες, έξυπνες λύσεις μας απευθύνονται σε ολόκληρο το φάσμα και μέγεθος των εταιρειών λιανικής πώλησης, ενώ αναδεικνύουν και πολλαπλασιάζουν την αξία των επενδύσεων με μοναδικό στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες υποδομές ERP, CRM & συστημάτων λιανικής.

Η υποστήριξη, αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών και αποδείξεων, η παραγωγή και επεξεργασία γραμμωτού κώδικα (barcodes), η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών σχημάτων & προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes), τα ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια, τα έξυπνα συστήματα προβολής προωθητικού, διαφημιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου, οι διαδραστικές βιτρίνες και τραπέζια, οι ολογραφικές διαδραστικές απεικονίσεις προϊόντων, η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), η διαδραστική αυτόματη επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων, το προσωποποιημένο marketing είναι μερικές μόνο από τις λύσεις που η ΕΛΜΗSystems παρέχει με σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την αύξηση της αγοραστικής εμπειρίας του «πολύτιμου» πελάτη, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας  και την παράλληλη αύξηση του τζίρου.

NetWeek: Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία εταιρεία από τη μετάβαση σε ηλεκτρονική τιμολόγηση και ποιο είναι το κόστος αυτής της μετάβασης;

Νίκος Κουτρούπης: Τα πλεονεκτήματα και οφέλη της προσφερόμενης από την ΕΛΜΗSYSTEMS λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ταυτόχρονης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, [email protected], είναι σαφή και μετρήσιμα και αφορούν την δραματική μείωση του κόστους στην παραγωγή των παραστατικών της, την εύκολη και απλή διακίνηση και διανομή τους, την αντικατάσταση του αρχείου του λογιστηρίου με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και αρχειοθέτησης, ενώ παράλληλα η ηλεκτρονική ολοκλήρωση οδηγεί σε βελτίωση των εσωτερικών ροών εργασίας και διαδικασιών της επιχείρησης.

Αναφορικά με το κόστος της προτεινόμενης λύσης αυτό συνήθως έχει αποσβεστεί, το πολύ, εντός των πρώτων έξι μηνών της χρήσης της. Παράλληλα, το οικονομικό όφελος που προκύπτει στον εκδότη προέρχεται τόσο από τη μείωση των δαπανών για την εκτύπωση και αποστολή των παραστατικών, όσο και από την επεξεργασία τους.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό το προσδιορίζετε μέχρι και 70% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης, αποστολής και επεξεργασίας. Ενώ για τον αποδέκτη υπάρχει άμεσος και πλήρης έλεγχος των εισερχομένων παραστατικών μέσω της ενσωματωμένης ροής εργασιών.


NetWeek: Ποια είναι η πρόταση της EΛΜΗSYSTEMS σε αυτό τον τομέα;

Νίκος Κουτρούπης: Με μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τον σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ανεύρεση και ανάκληση των παραστατικών, το [email protected] με όλα τα ουσιώδη και ολοκληρωμένα μέρη, παρέχει τν θεμελιώδη βάση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και διαχείριση όλων των παραγόμενων εντύπων και παραστατικών και μάλιστα χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων κόμβων τύπου EDI.

Η αναβάθμιση, η αλλαγή και η βελτίωση των εντύπων και παραστατικών, με τη χρήση του [email protected] είναι απλή και η επιστροφή της επένδυσης σημαντική, μετρήσιμη, με μειωμένο κόστος και αναβαθμισμένες διαδικασίες και αυτοματισμούς.

Παράλληλα, είναι συμβατό με όλα τα ERP, CRM και συστήματα λιανικής, όλα τα λειτουργικά συστήματα και όλες τις υπάρχουσες υποδομές, είτε το χρησιμοποιείτε σαν εκδότης, είτε σαν παραλήπτης.

Ο κύκλος ζωής της λύσης είναι σημαντικός, καθώς η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονισθεί με το κοινοτικό δίκαιο και έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία (2001/115/ΕΚ), θεσπίζοντας διατάξεις που αποβλέπουν στον σκοπό αυτό. Οι προβλεπόμενες διατάξεις αναφέρονται στο N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α και τις σχετικά εκδοθείσες ΠΟΛ π.χ. 1049/21-03-2006).

NetWeek: Πώς εξηγείτε ότι προσωρινά ένα μικρό ποσοστό της αγοράς χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τιμολόγηση; Ποιες είναι οι οργανωτικές ή τεχνολογικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν;

Νίκος Κουτρούπης: Να σημειώσουμε ότι μέσω της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης [email protected] διαχειρίζονται και διακινούνται πλέον πάνω από 3.000.000 παραστατικά σε ετήσια βάση.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο, υπερέχουν ως προς τις τεχνολογικές υποδομές και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, επενδύοντας σε πιο εξελιγμένες τεχνολογίες σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται να μην έχουν ανάγκη από εξίσου εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι θέμα χρόνου και βαθύτερης κατανόησης, από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, μέσω της ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και βοηθούν στην έγκαιρη λήψη άμεσων διορθωτικών αποφάσεων και κινήσεων.

Η μείωση των λαθών με την εφαρμογή αντίστοιχων τεχνολογιών, για παράδειγμα, που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, μειώνει το κόστος λειτουργίας, ενώ οι παρεχόμενες αυτοματοποιήσεις βελτιώνουν την ροή των εργασιών και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Τεχνολογικές προκλήσεις που δεν παρέχουν μετρήσιμη αξία στην επιχειρηματικότητα είναι πολυτέλεια στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς.


EΛΜΗ[email protected]
Το business unit του «Retail» κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ταμειακών συστημάτων προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και προτείνει την ιδανική λύση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Εχοντας εμπειρία και πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της λιανικής πώλησης, διαθέτει την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία, δημιούργησε το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τα προϊόντα της μετά την πώληση. Η οργάνωση ταμείου, ο έλεγχος της αποθήκης, η κεντρική διαχείριση υποκαταστημάτων δεν είναι πολυτέλεια για την σύγχρονη επιχείρηση, αλλά αποτελεί μονόδρομο για την μελλοντική της ανάπτυξη.

Η ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, η ελαχιστοποίηση των λαθών και ο συνολικός έλεγχος της επιχείρησης είναι πλέον εφικτοί στόχοι με άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα οφέλη. Η ΕΛΜΗSYSTEMS A.E έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διαθέτει στην αγορά τα καταξιωμένα προϊόντα της CASIO, EPSON, CISCO, MICROSOFT,PROLINE & NORIKO.

O συνδυασμός αξιόπιστων προϊόντων και το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης λιανικών πωλήσεων, με την εγγύηση της ΕΛΜΗSYSTEMS, συνθέτουν την ιδανική πρόταση για την σύγχρονη επιχείρηση λιανικής.

Νoisis
To Noisis αποτελεί την ιδανική λύση Λογισμικού Λιανικών Πωλήσεων για καταστήματα, αλυσίδες με υποκαταστήματα, franchise ή μικτού τύπου μοντέλα. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών των καταστημάτων και της Κεντρικής Διαχείρισης – Διοίκησης. Με τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας της Microsoft και με εστίαση στις τάσεις του σύγχρονου retail στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το Noisis θεωρείται σήμερα η καλύτερη επιλογή. Συνεργάζεται με τα πιο γνωστά ERP της αγοράς, συνδέεται σχεδόν με όλα τα περιφερειακά που κυκλοφορούν και αξιοποιεί τον πιθανό υφιστάμενο εξοπλισμό.

Με ενσωματωμένες δυνατότητες Business Intelligence, Retail CRM, e-Shop, Ψηφιακής Διαφήμισης, αποστολή SMS & email, προσφέρει στην κάθε μεγέθους επιχείρηση εργαλεία για αύξηση των πωλήσεων.

H ιδανική επιλογή
Aσύγκριτα πλεονεκτήματα καθιστούν τις λύσεις διαχείρισης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που προσφέρει η ΕΛΜΗ SYSTEMS την ιδανική επιλογή για κάθε επιχείρηση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν δραστηριοποιείται.