Ο Γιάννης Τσαβδαρίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Aspis Bank, μας ενημερώνει για δύο ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχει κάνει η τράπεζα προς την Γ.Γ.Π.Σ. και το Δήμο Αθηναίων και έχουν πολλαπλά οφέλη για τους δημόσιους φορείς και τους πολίτες.

NetWeek: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το κράτος για μείωση των λειτουργικών δαπανών. Ποιο είναι το βάρος που προσθέτει στο σύστημα το παράβολο με τη σημερινή του μορφή;

Γιάννης Τσαβδαρίδης: Ολοι μας κάποια δεδομένη στιγμή  έχουμε ζήσει την εμπειρία έκδοσης ενός παράβολου. Σίγουρα θα έχουμε σπαταλήσει χρόνο σε ουρές αναμονής δημοσίων υπηρεσιών. Η ισχύουσα διαδικασία απαιτεί τη μετακίνηση του ενδιαφερόμενου προς μια δημόσια υπηρεσία, άρα χάσιμο χρόνου, έχει κόστος για το κράτος για τη δημιουργία – εκτύπωση του έντυπου παράβολου, είναι μη φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία, καθώς και η μετακίνηση του ενδιαφερόμενου και η έντυπη μορφή του παραβόλου είναι ενάντια στην «πράσινη διαδικασία» και τέλος απαιτεί αρκετές ώρες διαχείρισης από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (τομέας e-commerce):

  • 10 εκατομμύρια παράβολα παράγονται ετησίως
  • 180 εκατομμύρια ευρώ έσοδα δημοσίου
  • Πάνω από 700.000 ώρες διαχείρισης μόνον στις ΔΟΥ
  • Περισσότερα από 7 εκατομμύρια χαμένες ανθρωποώρες/ εργατοώρες από τους πολίτες
  • Με την ψηφιοποίηση του παραβόλου η συνολική επιβάρυνση του πολίτη μπορεί να μειωθεί κατά 80% και του δημοσίου περισσότερο από 40%
  • Με την υπάρχουσα διαδικασία του έντυπου παραβόλου το συνολικό δημόσιο κόστος ανέρχεται σε 29.046.000 ευρώ, η συνολική επιβάρυνση των πολιτών σε 211.026.000 ευρώ και η συνολική επιβάρυνση πολίτη ανά παράβολο είναι 21,10 ευρώ
  • Για το ηλεκτρονικό παράβολο τα αντίστοιχα νούμερα είναι για το δημόσιο 15.774.000 ευρώ, για τον πολίτη 69.819.000 ευρώ και η συνολική επιβάρυνση ανά παράβολο για τον πολίτη 6,98 ευρώ.

NetWeek: Εκτός από την οικονομική παράμετρο, η χρήση του έντυπου παραβόλου δημιουργεί προβλήματα στην ευκολία εξυπηρέτησης του πολίτη και στις διαδικασίες διαχείρισης του κράτους;

Γιάννης Τσαβδαρίδης: Οπως και προηγουμένως αναφέρθηκα γίνεται κατανοητό ότι αυτό που ισχύει σήμερα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ευκολία εξυπηρέτησης του πολίτη αν το συγκρίνουμε με την πρόταση που καταθέσαμε στη Γ.Γ.Π.Σ., και τα προβλήματα εστιάζονται:
1) περιορισμένος αριθμός σημείων απόκτησης έντυπου παράβολου από συγκεκριμένα σημεία (π.χ. Δ.Ο.Υ.) σε σχέση με την απόκτηση από τα ΚΕΠ όλης της χώρας,
2) χρονικός περιορισμός παραλαβής του παράβολου (π.χ. ωράριο εργασίας Δ.Ο.Υ.) σε σχέση με την απόκτηση του παράβολου μέσω διαδικτύου (24 ώρες/ 7 ημέρες) σε ηλεκτρονική μορφή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή ακόμη και της πιστωτικής κάρτας. Η ηλεκτρονική διαδικασία μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής, καθώς ο κωδικός ενός e-παραβόλου μπορεί να  παραληφθεί από τον πολίτη, αλλά και από τον φορέα, μ’ ένα sms ή e-mail,  αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των παράβολων για το δημόσιο αυξάνει τη παραγωγικότητα των υπαλλήλων.


NetWeek: Ποιοι εμπλέκονται στην πρόταση του e-παραβόλου και ποια είναι τα οικονομικά και άλλα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή του;

Γιάννης Τσαβδαρίδης: Η πρόταση της Aspis Bank προς τη Γ.Γ.Π.Σ. για τη δημιουργία του e-παράβολου εμπλέκει εκτός από τους υπάρχοντες φορείς (Δ.Ο.Υ. Τράπεζες, κ.λπ.) τα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, καθώς και όσους τραπεζικούς οργανισμούς επιθυμούν να συμμετάσχουν σ αυτή τη διαδικασία. Θα έλεγα ότι είναι μια πολυκαναλική υπηρεσία.

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι για να αποκτήσει κάποιος ένα e-παράβολο:
1. Με επίσκεψη σ ένα από τα ΚΕΠ της χώρας
2. Με επίσκεψη στο web site της Γ.Γ.Π.Σ.
3. Με την ισχύουσα διαδικασία.

Στην πρώτη περίπτωση ο πολίτης μπορεί να επισκεφθεί ένα Κ.Ε.Π. και να αποκτήσει κωδικό e-παραβόλου μέσω P.O.S. ή από αυτόματο μηχάνημα πληρωμής (APS) κάνοντας χρήση της πιστωτικής κάρτας, δεδομένου ότι τα Κ.Ε.Π. δεν διαχειρίζονται μετρητά, αφού πρώτα επιλέξει το φορέα που επιθυμεί την έκδοση. Το αποδεικτικό της συναλλαγής θα περιέχει τον αποδεκτό μοναδικό αριθμό απόκτησης e-παράβολου ο οποίος μπορεί να κατατεθεί στον φορέα για τον οποίο ζητήθηκε.

Ο δεύτερος τρόπος είναι συνδυαστική χρήση του web site της Γ.Γ.Π.Σ. και του e-banking των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. Αρχικά, ο πολίτης θα πρέπει να επισκεφθεί το web site της Γ.Γ.Π.Σ. να επιλέξει το φορέα για τον οποίο επιθυμεί να εκδώσει το e-παράβολο, να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (επώνυμο, όνομα κλπ), την αξία του παράβολου, να συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το κινητό (αν υπάρχει), ώστε να έχει τη δυνατότητα να παραλάβει  την ηλεκτρονική πιστοποίηση έκδοσης παραβόλου μέσω e-mail ή sms.

Τέλος αφού επιλέξει από τη λίστα των τραπεζών που θα συμμετέχουν μπορεί να μεταβεί αυτόματα στο e-banking  και να χρεώσει το λογαριασμό του με το αντίστοιχο ποσό. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής βεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή το ποσού, ενημερώνεται άμεσα ο φορέας για τον οποίο έγινε η έκδοση του παράβολου και η συναλλαγή είναι πλέον εύκολα και άμεσα διαχειρίσιμη.

Οπως γίνεται αντιληπτό σ’ αυτή την περίπτωση έκδοσης παράβολου είναι εμφανής η μη συμμετοχή και η εμπλοκή άλλου προσώπου εκτός από τον ενδιαφερόμενο.

Τέλος, η τρίτη περίπτωση αφορά την ισχύουσα διαδικασία η οποία δύναται να λειτουργεί παράλληλα με την ηλεκτρονική έκδοση.

NetWeek: Ποια είναι η πρόβλεψη για την υλοποίηση αυτού του έργου και ποιοι τελικά θα εμπλακούν αφενός στο στάδιο της υλοποίησης και στη συνέχεια στο στάδιο της διαχείρισης – συντήρησης;

Γιάννης Τσαβδαρίδης: Πρωταγωνιστικό  ρόλο έχει η Γ.Γ.Π.Σ., καθώς είναι και ο αποδέκτης των προτάσεων και  εμπλέκεται σ όλα τα στάδια: υλοποίησης, διαχείρισης, και συντήρησης. Σημαντικό ρόλο έχουν τα Κ.Ε.Π. για όσους πολίτες θα επιλέξουν να εξυπηρετηθούν από εκεί και τέλος οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή παρέχοντας P.O.S., συστήματα αυτόματων πληρωμών (APS), καθώς και πληρωμές μέσω της υπηρεσίας e-banking.

Επίσης, ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι καθαρά θέμα της Γ.Γ.Π.Σ. που διαχειρίζεται τις προτεραιότητες των έργων που υλοποιεί.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι η ΓΓΠΣ τόσο στο πρόσωπο του Διομήδη Σπινέλη, Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ, όσο και στο πρόσωπο του Χάρη Θεοχάρη, Σύμβουλο Γ.Γ.Π.Σ, έχει δείξει ενδιαφέρον για την πρότασή μας και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό.

Και ηλεκτρονική εξόφληση κλήσεων
Στο πλαίσιο των λύσεων που σχεδιάζει η Aspis Bank με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση του κόστους και τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, μαζί με το e-παράβολο παρουσίασε και μια λύση ηλεκτρονικής εξόφλησης κλήσεων προς τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Με τη λύση αυτή η εξόφληση των κλήσεων μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με χρέωση καταθετικού λογαριασμού μέσω e-banking. Η διαδικασία αυτή έρχεται να ολοκληρώσει την πρωτοποριακή καταγραφή κλήσεων που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αθηναίων με τη ειδικές συσκευές που συνδέονται με GPRS και ενημερώνεται άμεσα το πληροφοριακό τους σύστημα.

Η πρόταση μας περιλαμβάνει άμεση πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας με προσθήκη στο διαδικτυακό χώρο του Δήμου. Τα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνει ο πολίτης για την εξόφληση της κλήσης είναι:

Να επισκεφθεί τη σχετική υπηρεσία στο web site του Δήμου και να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την αναζήτηση της κλήσης, όπως αυτά αναγράφονται στο έντυπο που έχει παραλάβει. (πχ Αρ. Κυκλοφορίας, Ημερομηνία, Μοναδικός αριθμός κλήσης). Όταν η αναζήτηση εμφανίσει τα στοιχεία της κλήσης, ο πολίτης θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, με πιστωτική κάρτα ή με χρέωση καταθετικού λογαριασμού.

Όπως είναι κατανοητό η παραπάνω διαδικασία βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση στο Δήμο της εξόφλησης κλήσεων, παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία σε άτομα με ειδικές ικανότητες, βελτιώνει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε 24 x 7 x 365 και μειώνει το κόστος τόσο για τον πολίτη όσο και για το Δήμο.