Οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε κάθε πρατηριούχο, σε κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών, που θέλει να ελέγξει σωστά το πρατήριο και τη δραστηριότητά του, αυτοματοποιώντας, παράλληλα, τις καθημερινές διαδικασίες. Οπως είναι ο έλεγχος των αντλιών, η μέτρηση των δεξαμενών, η διαχείριση ενός στόλου οχημάτων και βαρδιών, η αυτοματοποίηση της έκδοσης παραστατικών, η διαχείριση του συστήματος εκροών-εισροών και πολλά ακόμα.

Η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας μας για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου, κάνει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το ζήτημα της τεχνολογικής αναβάθμισης τους. H κατάσταση στην Ελλάδα Η παγκοσμιοποίηση, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι νέες τεχνολογίες και κανάλια διάθεσης προϊόντων, η αύξηση του κόστους και οι πολλές εναλλακτικές λύσεις που έχει ο πελάτης, καθορίζουν την αγορά καυσίμων σήμερα. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι ιδιομορφίες που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός πρατηρίων διανομής καυσίμου που υπάρχει στη χώρα μας, ίσως δυσανάλογα μεγάλος συγκριτικά με τα οχήματα και τον πληθυσμό, έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των εξυπηρετούμενων οχημάτων ανά πρατήριο και ως εκ τούτου, τη μείωση της κερδοφορίας ανά πρατήριο – ένα φαινόμενο που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια, ένεκα της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης φορολογίας, που προκαλούν μια ισχυρή υποχώρηση στην κατανάλωση καυσίμων.

Για να μπορέσουν τα πρατήρια διακίνησης υγρού καυσίμου να καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον θα πρέπει να καταφύγουν σε σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου και διαχείρισης όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτά, αλλά και να προβούν σε πρωτοποριακές μεθόδους πώλησης και προσέλκυσης πελατών. Θα πρέπει, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα πρατήριο καυσίμου ή σε μια εταιρεία πετρελαιοειδών.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια λύση διαχείρισης καυσίμων σε ένα πρατήριο είναι πολλά: ακριβής έλεγχος των παραδόσεων που γίνονται από τα βυτιοφόρα, πλήρης παρακολούθηση και έλεγχος των πωλήσεων που λαμβάνουν χώρα στο πρατήριο, γρήγορη και εύκολη έκδοση παραστατικών με την τήρηση των κανονισμών της επιχείρησης και του κράτους, ο πελάτης εξυπηρετείται καλύτερα, ενώ το πρατήριο αυξάνει την κερδοφορία του, αναδεικνύοντας παράλληλα τον οικολογικό του χαρακτήρα.

Τεχνολογικές λύσεις για κάθε περίπτωση
Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει σε πρατήριο καυσίμου τις ακόλουθες δυνατότητες

Αναγνώριση υπαλλήλων/οδηγών/οχημάτων.
H αυτόματη αναγνώριση υπαλλήλων, οδηγών και οχημάτων (μια λύση που συστήνεται για τους εταιρικούς πελάτες ενός πρατηρίου) μέσω ενός συστήματος καρτών, μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως, είναι η δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης παραστατικού μετά το τέλος του ανεφοδιασμού και η μείωση των λειτουργικών εξόδων του πρατηρίου. Η χρήση ενός συστήματος ελέγχου ανεφοδιασμού των οχημάτων, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται αυτόματα το όχημα που ανεφοδιάζεται, εμποδίζει την κλοπή καυσίμου από υπαλλήλους της εταιρείας κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού. Επίσης, υπάρχουν συστήματα που εμποδίζουν την άντληση καυσίμου από το εταιρικό όχημα, τα οποία συνδυάζουν την κατανάλωση καυσίμου με βάση τη λειτουργία του κινητήρα.

Ανάκτηση ατμών βενζίνης.
Ενα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμτωπίσει ένα πρατήριο καυσίμου, έχει να κάνει με τις απώλειες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού (του πρατηρίου ή των οχημάτων), αλλά και εξαιτίας της εξάτμισης από τις δεξαμενές καυσίμου, απώλειες που οφείλονται στους ατμούς βενζίνης που διαρρέουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν τεχνολογικά συστήματα, τα οποία λαμβάνουν μέριμνα γι’ αυτό και περιορίζουν κατά το δυνατό τις διαρροές, μετατρέποντας τους ατμούς σε βενζίνη.

Αυτόματη πώληση καυσίμων. 
To μεγάλο και αυτονόητο πλεονέκτημα που προκύπτει από την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης πώλησης καυσίμου, προκύπτει από την 24ώρη και σε καθημερινή βάση εξυπηρέτηση των πελατών. Η δυνατότητα ανεφοδιασμού ανά πάσα στιγμή της ημέρας, αυξάνει την κερδοφορία του πρατηρίου, μειώνει το εργατικό κόστος και προσφέρει συνεχή εξυπηρέτηση στους οδηγούς. Ενας αυτόματος πωλητής μπορεί και πρέπει να δέχεται διάφορους τρόπους πληρωμών, όπως χαρτονομίσματα, πιστωτικές κάρτες, ειδικές κάρτες οδηγών και προπληρωμένες κάρτες.

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει ένα μηχανισμό απόρριψης των πλαστών χαρτονομισμάτων, ενώ καλό είναι να έχει ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Ακόμα, ένας αυτόματος πωλητής καυσίμων θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις αντλίες του πρατηρίου, δίνοντας στον πελάτη την ευελιξία να επιλέξει ποια θα χρησιμοποιήσει. Τέλος, είναι σημαντικό να είναι συμβατός με όλα τα είδη σύγχρονων αντλιών, ανεξάρτητα κατασκευαστή και μοντέλου.

Διαχείριση αντλιών.
Κάθε πρατήριο θα πρέπει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να διαθέτει υποχρεωτικά ένα αυτόματο σύστημα καταγραφής εισροών-εκροών καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πρατήριο θα πρέπει να διαθέτει μια ευέλικτη και αξιόπιστη λειτουργία για τη διαχείριση των αντλιών. Η συμβατότητα με τους διάφορους τύπους αντλιών, η δυνατότητα αυτόματης έκδοσης απόδειξης και η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής κάθε συναλλαγής (όπως ημερομηνία και ώρα ανεφοδιασμού, είδος καυσίμου, η ποσότητα που παραδόθηκε κ.λπ.), η ευχρηστία και η δυνατότητα αυτόματης πώλησης αποτελούν επιθυμητά χαρακτηριστικά από ένα πρόγραμμα διαχείρισης των αντλιών. Ελεγχος δεξαμενών και μέτρηση στάθμης.

To σύστημα ελέγχου δεξαμενών είναι το πιο σημαντικό για ένα πρατήριο καυσίμου. Κατά την επιλογή ενός τέτοιου συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική η ακρίβεια, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων στο πρατήριο. Επιπλέον, το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει αυτόματα τις παραλαβές καυσίμου που γίνονται, να υπολογίζει αυτόματα τα συστήματα εισροών-εκροών, να προσφέρει δυνατότητα αυτόματων συναγερμών για κρίσιμες καταστάσεις, να στέλνει αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γ.Γ.Π.Σ. πληροφορίες σχετικά με τις εισροές, εκροές, βλάβες κ.λπ. Τέλος, είναι επιθυμητή η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ογκομέτρησης της δεξαμενής, καθώς έτσι εξαλείφονται τα προβλήματα των χειροκίνητων μεθόδων.

Παρακολούθηση πρατηρίου:
Λαμβάνοντας υπόψη την έκρηξη της εγκληματικότητας που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν για την προστασία ενός πρατηρίου, είναι πλέον επιτακτική η εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης χώρου, που θα καταγράφει τα πάντα στο πρατήριο. Το σύστημα παρακολούθησης μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια συστοιχία από κάμερες, είτε αναλογικές είτε ψηφιακές. Οι τελευταίες προσφέρουν αρκετά πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως είναι η παρακολούθηση του χώρου από πολλά διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, η υποστήριξη του τηλεχειρισμού (για περιστροφή της κάμερας και ζουμ), η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κινητού τηλεφώνου κ.α.

Σύστημα επιβράβευσης (loyalty).
Ενας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση των πωλήσεων ενός πρατηρίου είναι η ύπαρξη ενός συστήματος, το οποίο θα επιβραβεύει τους οδηγούς, ανάλογα με την ποσότητα και τη συχνότητα των αγορών τους. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα loyalty θα πρέπει να καταγράφονται οι αγορές που κάνει ο πελάτης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποδίδονται αυτόματα οι σχετικοί πόντοι επιβράβευσης στο λογαριασμό του.

Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με τη χρήση καρτών bonus, ενώ καλό είναι η διαδικασία της συλλογής πόντων να λαμβάνει χώρα κοντά στις αντλίες, καθώς έτσι ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία του οδηγού. Αλλα χαρακτηριστικά: Mερικές ακόμα δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στα πρατήριου καυσίμου, υλοποιούνται από το ειδικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί γι΄αυτά. Για παράδειγμα, τέτοια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
• Παρακολούθηση βάρδιας υπαλλήλων με ταυτόχρονο έλεγχο μετρητών, ανά κατηγορία είδους και τρόπου πληρωμής.
• Δυνατότητα ομαδικής τιμολόγηση ανά πελάτη και όχημα.
• Διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων.
• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λιανικής πώλησης για το μίνι market του πρατηρίου (εφόσον διαθέτει).
• Λειτουργία φορητής τιμολόγησης επί του βυτιοφόρου, για τη διακίνηση και πώληση πετρελαίου θέρμανσης, συμβατή με το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.
• Οnline παρακολούθηση αντλιών μέσω ειδικών κωδικών.
• Απομακρυσμένη διόρθωση βλαβών και αυτοδιάγνωση βλαβών.

Εν κατακλείδι, η τεχνολογία διαθέτει όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες σε ένα πρατήριο καυσίμου. Τεχνολογίες που οδηγούν, μεταξύ άλλων, στον ακριβή έλεγχο των παραδόσεων από τα βυτιοφόρα, στην καταγραφή των πωλήσεων, στη γρήγορη και εύκολη εκτύπωση παραστατικών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και μάλιστα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για το πρατήριο και στην αύξηση της κερδοφορίας του πρατηρίου. Ολα αυτά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι γίνεται σωστά η εκμετάλλευσή τους.