Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνει τις δυνάμεις της με την Ιαπωνία στο τομέα του 5G, με στόχο να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για ασύρματο internet και να δώσει ώθηση στις διαδικασίες δημιουργίας μίας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς στην Ευρώπη.

Η Gunther H. Oettinger, Επίτροπος Digital Economy and Society της Ευρώπης, τόνισε ότι το 5G θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά των ψηφιακών οικονομιών και κοινωνιών παγκοσμίως και για τον λόγο αυτό η Ευρώπη στηρίζει και αναζητά παγκόσμια ομοφωνία και συνεργασίες στο 5G. Η συμφωνία με την Ιαπωνία, όπως αναφέρει ο Oettinger αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στον δρόμο προς την καθολική παγκόσμια υιοθέτηση του 5G. Η συμφωνία θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιαπωνάι να συνεργαστούν με μία κοινή στρατηγική και πρότυπα και να συνεργαστούν για μελλοντικές εφαρμογές 5G στις περιοχές  τους, όπως συνδεδεμένα οχήματα ή εφαρμογές e-health. Συνολικά, θα επενδύσουν 12 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για σχετικά με το 5G έργα για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Internet of Things, του Cloud και των πλατφορμών Big Data. Παράλληλα, η Ε.Ε. και η Ιαπωνία έχουν συμφωνήσει να να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην Έρευνα και την Καινοτομία.