H ένωση εταιρειών «Netcompany Intrasoft – PwC» συνεχίζει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/τροποποίησης λογισμικού, ή/και μεταφοράς δεδομένων 2.000 ανθρωπομηνών, στο υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό 36 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η Gognity, η τεχνική προσφορά της οποίας απορρίφθηκε.

Αντικείμενο του έργου είναι- μέχρι την λειτουργία του «ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ»-, η πλήρης τεχνική και λειτουργική ενσωμάτωση στο «υφιστάμενο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ», καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του e-ΕΦΚΑ, αλλαγών που προκύπτουν:

  • από τη νομοθετική θέσπιση της σύστασης του e-ΕΦΚΑ και των απορρεουσών αυτής νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων
  • από την αναγκαιότητα κάλυψης λειτουργιών και διαδικασιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που δεν είναι ενταγμένες σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα, ή που απαιτείται να μεταφερθούν είτε στο «υφιστάμενο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ», είτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
  • από την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019(ΦΕΚ 8Α/23-01-2019)
  • από την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, λοιπών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, διοικητικών οδηγιών κλπ.
  • από την εφαρμογή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ με την οποία εγκρίθηκε το «Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης έτους 2020 για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», το οποίο περιλαμβάνει και εργασίες μεταφοράς / μετάπτωσης δεδομένων ή/και εφαρμογών σε νέα περιβάλλοντα που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον ΕΦΚΑ.