Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, που συνδέεται άμεσα με τις εθνικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές της χώρας, θα υλοποιήσει το ΚΑΠΕ.

Πρόκειται για το E-Mobicity που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg Europe. Αντικείμενο του E-Mobicity είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ηλεκτροκίνησης σε πόλεις. Ειδικότερα, το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης με χρήση ΑΠΕ σε αστικά κέντρα.

Το E-Mobicity θα ενισχύσει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και με μεθόδους παρακολούθησης, διαχείρισης και μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων σε πόλεις αναφορικά στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, θα εξετασθούν τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια ηλεκτροκίνησης, ο τρόπος/τα προβλήματα εφαρμογής τους και θα προταθούν πιθανές βελτιώσεις ή εξειδικεύσεις ανά περιφέρεια και χώρα συμμετοχής. Συντονιστής του E-Mobicity, θα είναι το ΚΑΠΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 1,1εκατ. ευρώ και η διάρκειά του 48 μήνες.