Ακόμη μια τεχνολογική εξέλιξη για τη δημοκρατία, τη διαβούλευση και τη λήψη αποφάσεων αξιοποιεί και εισαγάγει ο Δήμος Τρικκαίων με τον συντονισμό άλλων 4 Δήμων – Δήμους Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας & Κατερίνης – με την υλοποίηση ενός προγράμματος διαβούλευσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας, προς όφελος των πολιτών.

Το πρόγραμμα «e-politis» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «e-politis» είναι μια διαδικτυακή πύλη που εμπεριέχει άλλες 5 ιστοσελίδες με στόχο την αμφίδρομη ενίσχυση της διαφάνειας και τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής μεταξύ των πολιτών και του Δήμου. Η νέα εφαρμογή ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις και δημιουργεί το ηλεκτρονικό περιβάλλον ώστε ο κάθε χρήστης, ακόμη και ο «τεχνολογικά αναλφάβητος», να πει τη γνώμη του και, κυρίως, να καθορίσει τις τοπικές εξελίξεις. Η νέα ιστοσελίδα www.e-politis.gr  θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό στο τέλος Οκτωβρίου, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Υπηρεσίες Διαβούλευσης, Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων, Υπηρεσίες e-Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης.