Tι σημαίνει το e-Productivity για μια επιχείρηση και μπορεί ένας Διευθυντής Πληροφορικής να το εφαρμόσει; Την απάντηση δίνει ο Απόστολος Κοσιάβελος, IT Manager & Business Transformation Leader, 3M Information Technology.

Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες ενός Διευθυντή Πληροφορικής σχετίζονται με την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας του, σχετίζονται με την καθημερινή αντιμετώπιση δυσλειτουργιών συστημάτων και εφαρμογών, αλλά και με την υλοποίηση νέων εφαρμογών, υποδομών και διαδικασιών μέσα στα χρονικά και οικονομικά πλαίσια των στρατηγικών στόχων της εταιρείας του. Ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων (και κατ’ επέκταση της ίδιας της εταιρείας) έχουν να κάνουν με δυσλειτουργίες του εξοπλισμού υποδομής (π.χ. router, switches, PC), με προβληματικές αναβαθμίσεις εφαρμογών και συστημάτων (π.χ. patching), με κυβερνοεπιθέσεις και ιούς, με διάφορα θέματα ασφαλείας (π.χ. απώλεια κωδικού πρόσβασης) και με την αντιμετώπιση, ήδη, γνωστών δυσλειτουργιών συστημάτων που χρειάζονται επίλυση, τύπου “workaround”.

Διατμηματική υποστήριξη
Η Διεύθυνση Πληροφορικής της 3Μ Eλλάς, μιας εταιρείας με εμπορική, κατά κύριο λόγο, δραστηριότητα που διακινεί εμπορεύματα της 3M σε Ελλάδα και Κύπρο, απασχολώντας 85 άτομα προσωπικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλείται να υποστηρίξει, κυρίως, τα τμήματα πωλήσεων, marketing, logistics και λογιστηρίου. Μια πολυεθνική εταιρεία, όπως είναι η 3M, χρειάζεται μια κοινή πλατφόρμα ERP, που θα επιτρέπει την ενοποίηση της εταιρικής πληροφορίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, για τη σωστή και έγκαιρη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επίσης, χρειάζεται η δημιουργία μιας πληροφοριακής υποδομής (υπολογιστών, δικτύου και τηλεπικοινωνιών), η οποία θα υποστηρίζει την κοινή πλατφόρμα ERP και θα συνδέει με ασφάλεια και απρόσκοπτα όλες τις θυγατρικές κάτω από μια κοινή πλατφόρμα.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη μετάβαση στην κοινή πλατφόρμα ERP, η μητρική εταιρεία καθώς και όλες οι θυγατρικές διεθνώς έχουν διευθετήσει ένα streamlining των διαδικασιών τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται σημαντικές αλλαγές στο λογισμικό που υλοποιούν. Αυτό το streamlining των διαδικασιών έχει πάρει τον όρο “Business Transformation”. Το cloud παρέχει, επίσης, ενδιαφέρουσες δυνατότητες για την υλοποίηση (hosting) των εφαρμογών, όπως και το mobile computing, καθώς εντείνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη πρόσβασης στην πληροφορία από παντού και πάντα.

Όσο τα συστήματα γίνονται περισσότερο πολύπλοκα και όσο αυξάνεται ο αριθμός και οι τύποι των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο της εταιρείας, τόσο αυξάνεται και το ρίσκο των κυβερνοεπιθέσεων. Για εταιρείες όπως είναι η 3Μ, όπου η τεχνογνωσία και η καινοτομία τους προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων χρειάζεται μια γενναία επένδυση σε συστήματα και εφαρμογές που θα δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον και, παράλληλα, δεν θα δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Χρειάζεται, επίσης, και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή χρήση των εφαρμογών κατά των κυβερνοεπιθέσεων, όπως και η εκπαίδευσή του για την αντιμετώπιση άλλων τύπων επιθέσεων (π.χ. phishing). Σημαντική πρόοδος έχει γίνει επίσης στις εφαρμογές ΒΙ, μέσα από τη χρήση Big Data Analytics, που δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία να προβλέψει το μέλλον – ήδη πολλές εταιρείες επενδύουν σε αυτόν τον τομέα. Εταιρείες όπως η 3Μ χρειάζεται να επενδύσουν στην παρουσία τους στο διαδίκτυο, καθώς οι πελάτες το χρησιμοποιούν ως πρώτο μέσον αναζήτησης πληροφοριών.

Πολύ σημαντικό είναι να μπορεί ο πελάτης να βρει εύκολα και γρήγορα έγκυρες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που αναζητεί, αλλά και να έχει τη δυνατότητα είτε να το αγοράσει ηλεκτρονικά μέσα από ένα e-shop είτε να μπορέσει να βρει εύκολα και γρήγορα το κατάστημα ή το διανομέα που το διαθέτει. Η 3Μ Ελλάς είναι θυγατρική της πολυεθνικής 3Μ που εδρεύει στο Σαιντ Πωλ (Μινεσότα) των ΗΠΑ. Και ως θυγατρική ακολουθεί πιστά τα στρατηγικά και επενδυτικά σχέδια της μητρικής.

Στα στρατηγικά σχέδια της 3Μ διεθνώς περιλαμβάνεται η ενοποίηση των συστημάτων κάτω από μια κοινή πλατφόρμα (SAP και άλλων σχετικών εφαρμογών). Οπότε, πέρα από μια γενναία επένδυση στην πλατφόρμα SAP, η 3Μ επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και τηλεπικοινωνιών που θα υποστηρίξουν την κοινή πλατφόρμα και που θα συνδέσουν όλες τις θυγατρικές με ασφάλεια κάτω από την κοινή πλατφόρμα. Στο πλαίσιο αυτό η 3Μ Ελλάς φέτος, όπως και πέρσι, επενδύει στην αναβάθμιση του δικτύου της (όπως των κεντρικών switches και router), προετοιμάζοντας την υλοποίηση της IP Τηλεφωνίας, ως μέρος της ενοποίησης των τηλεφωνικών διασυνδέσεων της 3Μ διεθνώς. Επίσης, επενδύει στην αναβάθμιση του Wireless LAN (WLAN) στα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι και την αντικατάσταση των συσκευών (laptop, desktop, και smartphones) με νεότερα μοντέλα. Η υλοποίηση της κοινής πλατφόρμας SAP για την 3Μ Ελλάς θα ξεκινήσει κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον.

Επιχειρησιακή στρατηγική μέσα από την Πληροφορική
Η Πληροφορική συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής και στην προώθηση της καινοτομίας με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Δίνοντας τη δυνατότητα σε μια ομάδα, που τα μέλη της είναι διασκορπισμένα σε διάφορες τοποθεσίες, να λειτουργήσει συγκεντρωτικά και να πάρει μια συνεργατική απόφαση
  • Προσφέροντας ένα ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον, όπου μπορούν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά σχέδια, εφαρμογές, προϊόντα, διαδικασίες και να μοιραστούν αυτά μεταξύ πολλαπλών μελών μιας ομάδας, τμήματος ή και σε εταιρικό επίπεδο
  • Παρέχοντας πληροφορίες από το παρελθόν και βοηθώντας στην πρόβλεψη του μέλλοντος μέσω των ΒΙ εφαρμογών
  • Ανοίγοντας καινούργιες οδούς επικοινωνίας με τον πελάτη, μέσω των συστημάτων CRM
  • Προσφέροντας εύκολους τρόπους συνεργασίας με τον πελάτη, μέσω e- εφαρμογών
  • Κάνοντας ευκολότερη τη συναλλαγή με τον πελάτη, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Προσφέροντας ένα περιβάλλον αποθήκευσης εγγράφων και διαχείρισης εγκρίσεων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα paperless office
  • Δημιουργώντας ένα mobile ή virtual γραφείο για κάθε εργαζόμενο της εταιρείας, βοηθώντας τον εργαζόμενο να ισορροπήσει μεταξύ της προσωπικής του ζωής και της καριέρας του.

Κέντρο λύσεων
Ο Σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής δεν πρέπει να περιμένει το business για να του παραδώσει τις προδιαγραφές μιας καινούργιας εφαρμογής (με τη γραμμογράφηση των αναφορών όπως γινόταν παλιά), αλλά οφείλει να συμμετάσχει από την αρχή στη σύλληψη της ιδέας μιας καινούργιας εφαρμογής – πολλές φορές, μάλιστα, προτείνοντας την ίδια την εφαρμογή ή και εναλλακτικές επιλογές.

Σε πολλές εταιρείες έχει υιοθετηθεί ο όρος e-productivity, ο οποίος εκτιμάται ως ποσοστιαίος στόχος κάθε χρόνο επί των πωλήσεων. Στο πλαίσιο του e-productivity κατατάσσονται όλες οι ενέργειες που έχουν στόχο τη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και την αύξηση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα της ποιοτικότερης διαχείρισης των εταιρικών πόρων. Αυτό οδηγεί στη μείωση του ποσοστού κόστους του ΙΤ επί των πωλήσεων, κάνοντας τη Διεύθυνση Πληροφορικής περισσότερο ανταγωνιστική και αναγκαία για την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής χρειάζεται να βρίσκει τρόπους για να κάνει ανταγωνιστικότερο το τμήμα του, προσφέροντας λύσεις στην εταιρεία, βοηθώντας την να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους, απεμπολώντας από το ΙΤ το χαρακτηρισμό του ως κέντρο κόστους. Ο Διευθυντής Πληροφορικής χρειάζεται να αναζητεί δυνατότητες σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο τομέα, όπως είναι αυτός των πληροφοριακών συστημάτων, και να παρέχει δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση της πληθώρας διαθέσιμων πληροφοριών που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας του.