Η cosmoONE, μέλος του ομίλου ΟΤΕ, προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του μοντέλου ASP, στο πλαίσιο του Επιδοτούμενου προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-services.

Τα κόστη των πρώτων 12 μηνών για τη χρήση των παρακάτω υπηρεσιών της επιδοτούνται μέσω του προγράμματος μέχρι και 60% για επενδύσεις έως 50.000 ευρώ ανά πρόταση, με μέγιστη επιδότηση τα 30.000 ευρώ.

Η υπηρεσία  Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών B2Β auctionΟΝΕ χρησιμοποιείται ως “κανάλι μεταπώλησης” εξομαλύνοντας τη διαδικασία μεταπώλησης μεταχειρισμένων ή κατασχεμένων οχημάτων. Η υπηρεσία trackONE Mobile Fleet Management services επιτρέπει τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αύξηση της αποδοτικότητας του στόλου μιας εταιρείας, μέσω GPS και Internet.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πωλήσεων tradeONE προσφέρει στην επιχείρηση αδιάλειπτη (24×7) λειτουργία καναλιών μεταπωλητών / αντιπροσώπων, εγκυρότητα και ομοιομορφία στις παραγγελίες και συγκεντρωτική διαχείριση της προσφερόμενης πληροφόρησης.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 29η Οκτωβρίου 2008.