Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το “e-Skills Week 2010 conference”, το οποίο διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) στις 3 Μαΐου 2010, στο πλαίσιο του ρόλου του Συνδέσμου ως εθνικού εταίρου στην ομώνυμη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εργασίες του e-Skills Week 2010 conference, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη της σημασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία, πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Παγκύπριου Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής (CITEA). Χαρακτηριστικό της σημασίας που αποδίδεται στις ψηφιακές δεξιότητες είναι το γεγονός ότι οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσία της υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου και του υπουργού Παιδείας της Κύπρου, Ανδρέα Δημητρίου.

Στην ομιλία της, η Α. Διαμαντοπούλου επεσήμανε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μείζον ζήτημα για τη χώρα, δεδομένου ότι η χώρα μας θα πρέπει να είναι σε θέση να καταστεί ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που θα υπάρξουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως στο Ψηφιακό Σχολείο, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Από πλευράς του, ο Α. Δημητρίου, αναφέρθηκε στις αλλαγές που δρομολογούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και ιδίως στην ένταξη της πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.