Η ΕΑSO (European Asylum Support Office/ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) σύναψε ενιαία σύμβαση-πλαίσιο με τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου και συναφών συσκευών σε όλες τις τοποθεσίες της EASO στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΤΕ θα συμβάλει στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαδικτύου σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, το εύρος ζώνης και την υποστήριξη πελατών. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 336.000 ευρώ.