ΕΜΠ: Πλατφόρμα κατά των κυβερνοεπιθέσων στις μεταφορές

Μια νέα πλατφόρμα, που θα εκτιμά, θα προλαμβάνει ή θα αποτρέπει τις κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα παροχής πληροφοριών στα μέσα και στις υποδομές μεταφορών αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου CitySCAPE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντονιστής του έργου, πάνω στο οποίο εργάζεται μία κοινοπραξία συνολικά 16 εταίρων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ, είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ.

«Η πλατφόρμα, μέσα από διάφορα εργαλεία, προσπαθεί να αναγνωρίσει όλες τις απειλές, να εντοπίσει ύποπτα δεδομένα και μετά να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα έχει, αυξάνοντας την προβλεψιμότητα των επιθέσεων. Απώτερος στόχος του συστήματος είναι να ενημερώνει τις  ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην Πληροφορική, οι οποίες είναι επιφορτισμένες, σε διάφορους Οργανισμούς, για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών», δήλωσε στο NetFAX αρμόδια πηγή από το ΕΜΠ.

Δοκιμές σε Εσθονία και Ιταλία Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Το σύστημα CitySCAPE θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί κατά την διάρκεια δύο πιλοτικών δοκιμών, πριν παραδοθεί προς χρήση στους ενδιαφερόμενους φορείς. Τον πρώτο ενάμισι χρόνο θα γίνει η ανάπτυξη του λογισμικού και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές στο Ταλίν της Εσθονίας και στη Γένοβα της Ιταλίας.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από τις πολιτικές εφαρμογές θα χρησιμοποιηθούν σε σεμινάρια για ειδικούς και μη, του χώρου αλλά κυρίως θα συμβάλλουν στην προτυποποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Από ελληνικής πλευράς στην κοινοπραξία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μαζί με άλλους φορείς (από το εξωτερικο) της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα των ΤΠΕ και την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο.