Μέσα σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενος επιχειρηματικό κόσμο η Πληροφορική καλείται να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Οι εποχές που διανύουμε επιβάλουν την εγρήγορση και τη δυναμικότητα κάθε Διευθυντή Πληροφορικής. Η εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορίας και η ανάπτυξη των λογισμικών ώστε να προλάβουν την εξέλιξη αυτή, γίνεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η ανάπτυξη στο χώρο του ΙΤ συντελείται σήμερα με φρενήρεις ρυθμούς, τόσο στο hardware όσο και στο λογισμικό, σαν να είναι δύο ανταγωνιστικοί τομείς, που ο ένας προσπαθεί να υπερκεράσει τον άλλον. Ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται το δίκτυο της ASnetwork, επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση, μιας και η παροχή λογιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών εξελίσσεται συνεχώς και μεταβάλλεται όποτε απαιτείται πληρότητα, εμπιστευτικότητα, ακρίβεια και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αρχές που αποτελούν πρόκληση για την ASnetwork.

Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο business, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες της επιχείρησής του και να ενισχύει τις προσπάθειες βελτίωσης του οργανισμού του, μέσω των «εργαλείων» που προσφέρονται από το ΙΤ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι πάντα ενήμερη η Διεύθυνση Πληροφορικής σε επίπεδο hardware, software, αλλά και διαδικασιών που συνάδουν με την ψηφιακή πραγματικότητα, ώστε να υποστηρίζει το business σε κάθε δραστηριότητά του.

Επενδύσεις Πληροφορικής για το παρόν και το μέλλον
Η θωράκιση της εμπιστευτικότητας, της ακρίβειας, της πληρότητας και της ταχύτητας, με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας θεωρείται επένδυση για τη λειτουργία, αλλά και τα προϊόντα μιας σύγχρονης επιχείρησης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, αφού θα πρέπει να προφυλάσσονται τα δεδομένα των πελατών της από εξωγενείς παράγοντες σε επίπεδο ασφαλείας. Σκοπό και στόχο αποτελεί, επιπλέον, και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών από απόσταση, καλύπτοντας απαιτήσεις και ερωτήματα σχετικά με Payroll, Audit και Accounting.

Η ASnetwork έχει θέσει ως μια από τις πιο σοβαρές προτεραιότητες την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών των εταιρειών της, τα οποία διαχειρίζεται. Ως εκ τούτου πρώτη σε σχέση με τον ανταγωνισμό, επένδυσε πρόσφατα στην πιστοποίηση με το ISO27001:2013, το οποίο αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο ανάπτυξης μιας εταιρείας στον δικό μας επιχειρησιακό χώρο γιατί βοηθάει αλλά και πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον, καλύπτει τη δραστηριοποίηση σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον με απαιτητική και ανταγωνιστική προσέγγιση.

Καινοτομική πρωτοπορία
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά και η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι απαραίτητη λειτουργία ώστε να διευρύνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Με τη βοήθεια της Πληροφορικής καταφέραμε πριν από μερικά χρόνια να είμαστε οι πρώτοι που αποστείλαμε με ασφάλεια, ηλεκτρονικά τις αποδείξεις πληρωμών πελατών μας (ePayslip), υπό τη μορφή κωδικοποιημένων PDF μέσω ειδικού λογισμικού. Ειδικά θέματα της Πληροφορικής που βοηθούν στην υλοποίηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, είναι επιπλέον οι λογιστικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες από απόσταση που αφορούν σε νέα ποιοτικά προϊόντα και που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες και παράλληλα την εμπιστευτικότητα, την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων των πελατών μας.