Η Dell εφαρμόζει σχέδιο απλοποίησης και ανασχηματισμού με επαναστατικό τρόπο της συσκευασίας των υπολογιστών της, που θα έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση που υπολογίζεται σε περισσότερα από 8 εκατ. δολάρια, και εξάλειψη περίπου 9 εκατ. τόνων υλικών συσκευασίας μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η εταιρεία σκοπεύει να μειώσει τη χρήση υλικού συσκευασίας στους φορητών και επιτραπέζιους υπολογιστές κατά περίπου 10%, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας το διατηρήσιμο περιεχόμενο σε συσκευασίες κατά 40% και διασφαλίζοντας ότι 75% των μερών της συσκευασίας είναι εύκολα ανακυκλώσιμα μέχρι το 2012.

Το 2007, η Dell πέτυχε και ξεπέρασε το στόχο της να μειώσει τις εξωτερικές συσκευασίες κατά περίπου 4,5 εκατ. τόνους, περίπου κατά 10%.