Τα τελευταία χρόνια οι ταχύτητες με τις οποί­ες συντελούνται οι αλλαγές -ή η ανάγκη για αλλαγές- στην τεχνολογία και το επιχειρείν ήταν μεγαλύτερες από ποτέ στο παρελθόν. Και μετά ήρθε η πανδημία. Και οι εταιρείες έπρεπε να αλλάξουν όχι γρήγορα αλλά άμεσα. Πολλές business -as-usual προσεγγίσεις στην εξυπηρέτηση πελατών, στην συνεργασία με προμηθευτές και συναδέλφους -με λίγα λόγια στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα πράγματα- θα αποτύγχαναν.

Οι εταιρείες κλήθηκαν να αυξήσουν την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, ταυτόχρονα με την βελτίωση της παραγωγικότη­τας, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων με νέους τρόπους και την βελτιστοποίηση του σκοπού αλλά και της έκτασης της καινοτομίας.

Και δούλεψε! Πολλές εταιρείες σε διάφορους κλάδους της αγοράς σε όλο τον κόσμο κατάφε­ραν αυτό που μέχρι χτες θα φάνταζε ακατόρθωτο και πέτυχαν θετικά αποτελέσματα σε χρόνο ρεκόρ.

Τα κατάφεραν κάνοντας αναδιάταξη ταλέντου, λανσάροντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βελτιώνοντας την παραγωγικότη­τα, μετατρέποντας τα operations κ.ά. Στην καρδιά κάθε επιτυχημένου παραδείγματος βρίσκεται η ταχύτητα – το να γίνουν τα πράγματα γρήγορα και καλά.

Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο ξεπέρασαν όρια και έσπασαν silos με τρόπους που κανένας δεν θεωρούσε πιθανούς. Βελτιστοποί­ησαν αποφάσεις και διαδικασίες, ενδυνάμωσαν τους ηγέτες της πρώτης γραμμής και απαλλάχτηκαν από αργές ιεραρχίες και γραφειοκρατίες.

Εξαιτίας της πανδημίας, οι διοικήσεις των εταιρειών στράφη­καν στην τεχνολογία και τα δεδομένα, αναδιαρθρώνοντας τις βασικές διαδικασίες τους και υιοθετώντας νέα συνεργατικά ερ­γαλεία. Η αλληλεπίδραση ανθρώπων και τεχνολογίας με νέους τρόπους βρίσκεται επίσης στην καρδιά των νέων λειτουργικών μοντέλων των εταιρειών αλλά και στην καρδιά της δημιουργί­ας ενός αποτελεσματικού και μετά την πανδημία οργανισμού.

Αυτή είναι η σημασία της ταχύτητας. Ένας οργανισμός σχε­διασμένος να λειτουργεί γρήγορα θα διαπιστώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μεγάλο στοίχημα πλέον βρίσκεται στο να ενσωματωθούν οι οργανωτικές επιτυχίες που σφυρηλατήθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης στο νέο μοντέλο λειτουργίας.