Στην ανάπτυξη συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση του κορονοϊού, προχωρά το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για το υποέργο 8 της πράξης «παροχή προηγμένων δικτυακών – υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας».  Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας γρήγορης και ακριβούς διαγνωστικής μεθόδου για ανίχνευση του COVID19, βασισμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη/Βαθιά Μάθηση (ΤΝ/ΒΜ) και στην ανάλυση αξονικών τομογραφιών στήθους των εξεταζόμενων.

Πιο αποτελεσματική η διάγνωση

Η νέα μέθοδος μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης, αλλά και της αξιολόγησης της θεραπείας ασθενών και να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στις εργαστηριακές εξετάσεις αντίστροφης μεταγραφής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR). Οι ιατρικές εικόνες που απαιτούνται, τόσο για την εκπαίδευση του μοντέλου όσο και για τη διάγνωση ύποπτων ή πιθανών περιστατικών, θα αντλούνται από την υπηρεσία εφεδρικής αποθήκευσης απεικονιστικών δεδομένων (High-Performance Archiving and Retrieval of Medical On-Line Imaging – Harmoni), η οποία παρέχεται ήδη σε αρκετά νοσοκομεία – και επεκτείνεται και στα υπόλοιπα. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία εφεδρικής αποθήκευσης με βάση το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications  in Medicine) υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 7 της παραπάνω πράξης.

Στις 850.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και  θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Την υλοποίησή του έχει αναλάβει, με ίδια μέσα, το ΕΔΥΤΕ.