Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα και αυστηρούς περιορισμούς θα βρεθούν οι ψηφιακοί κολοσσοί που θα παραβαίνουν τους νέους κανονισμούς που αναμένεται να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρουσίασε δύο νέα σχέδια κανονισμών, που θα επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων (Google, Amazon, Facebook κ.ά.). Οι πλατφόρμες που έχουν απήχηση σε περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της ΕΕ (45 εκατομμύρια χρήστες), θεωρούνται συστημικού χαρακτήρα και θα υπόκεινται όχι μόνο σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ελέγχου των κινδύνων τους, αλλά και σε μια εντελώς καινούργια δομή εποπτείας.

Τα σχέδια των νέων κανονισμών διαμορφώνονται σε δύο άξονες:

– Πρώτος άξονας αποτελεί το Digital Markets Act (DMA), το οποίο αναφέρεται στους λεγόμενους «πυλωρούς» (gatekeepers) της ψηφιακής οικονομίας. Πρόκειται, σύμφωνα με την Επιτροπή, για πλατφόρμες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και καθορίζουν τη λειτουργία της. Βασικός στόχος είναι η αποτροπή της συσσώρευσης μονοπωλιακής ισχύος και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες αυτές ρυθμίσεις, θα αντιμετωπίσουν χρηματικά πρόστιμα έως 5% του μέσου ημερήσιου τζίρους τους, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και το 10% του κύκλου εργασιών τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους υπότροπους, οι κυρώσεις αυτές ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν την υποχρέωση λήψης διαρθρωτικών μέτρων, που μπορούν να επεκταθούν και στην εκποίηση τμημάτων μίας επιχείρησης.

– Δεύτερος άξονας είναι το Digital Services Αct (DSA), που αναφέρεται στη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου και στις ευθύνες των ψηφιακών πλατφορμών για την προστασία των χρηστών από επιβλαβή ή παράνομα προϊόντα και πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικτυακές διαφημίσεις και στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες για να προτείνουν περιεχόμενο στους χρήστες. Το Digital Services Αct θέτει, μεταξύ άλλων, νέους κανόνες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών χρηστών στις ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων αγαθών ή υπηρεσιών, ενώ εισάγει και νέα «εργαλεία» για τον έλεγχο του τρόπου λειτουργίας των πλατφορμών, όπως η διευκόλυνση της πρόσβασης των ερευνητών σε δεδομένα.

Η αρμόδια εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ δήλωσε ότι οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις εκπληρώνουν διπλό στόχο: «πρώτον διασφαλίζουν ότι εμείς, οι χρήστες, θα έχουμε πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα ασφαλών διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών. Δεύτερον διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ευρώπη θα μπορούν να ανταγωνίζονται ελεύθερα και δίκαια στο διαδίκτυο, όπως κάνουν και εκτός διαδικτύου». Να σημειωθεί τέλος ότι οι νέοι κανονισμοί θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.