Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή το εισαγωγικό εργαστήριο πάνω στα δίκτυα LoRaWAN, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το Things Network Syros στο Athens Digital Lab του Σεράφειου Κέντρου Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του δήμου Αθηναίων την Παρασκευή Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του εργαστήριου παρουσιάστηκαν οι κοινότητες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν ανοικτά δίκτυα LoRaWAN στην Ελλάδα. Ήδη σε πόλεις – όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Σύρος – έχουν στηθεί και λειτουργούν ανοικτά δίκτυα LoRaWAN, με ελεύθερη πρόσβαση για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Η τεχνολογία LoRa είναι μία καινοτόμα τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλη απόσταση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας σε συχνότητες που δεν υπόκεινται σε άδειες χρήσης.

Επιτρέπει την επικοινωνία χιλιάδων συσκευών σε αποστάσεις που κυμαίνονται από μερικά χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού εώς δεκάδες χιλιόμετρα εκτός αυτού. Το δε κόστος του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού είναι ιδιαιτέρως χαμηλό επιτρέποντας έτσι την χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής παρουσιάστηκε η εφαρμογή του Lora για την μετρηση της ποιότητας του αέρα στην Σύρο αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, όπως το χαμηλό bandwidth, και η, οι πολύ συγκεκριμένοι κανονισμοί χρήσης των ελεύθερων συχνοτήτων.