Η Rohde & Schwarz Ελλάς αναδείχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάδοχος του διαγωνισμούς της ΕΕΤΤ με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» (Υποέργο 5) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1,84 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Nova, Space Hellas και Adaptit. Αντικείμενο του έργου αποτελεί μεταξύ άλλων η προμήθεια και εγκατάσταση:

  • ενός πλήρως λειτουργικού σταθερού σταθμού για Εποπτεία, Ραδιογωνιομέτρηση και Γεωεντοπισμό σημείου εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων HF (ΣΣΡHF). Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό εποπτείας (δέκτης εποπτείας) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του και τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) συγχρονισμένους δέκτες) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) κεραίες).
  • μίας υπολογιστικής μονάδας στο κέντρο ελέγχου των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (hardware) και την προμήθεια τεσσάρων 4 φορητών υπολογιστών με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό
  • τεσσάρων αμφίδρομων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων για τη διασύνδεση του ΣΣΡHF με τα κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα
  • λογισμικού ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης σημάτων λήψης