Σε κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Έγκρισης υπό όρους της από 25-4-2024 βελτιωμένης πρότασης ΟΤΕ για την παροχή εκπτώσεων σε υπηρεσίες FTTH λόγω όγκου συνδέσεων, προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η απόφαση της ΕΕ αναμένεται σε περίπου ένα μήνα και αυτό θα ανοίξει το δρόμο στην ΕΕΤΤ να δώσει το πράσινο φως στην αγορά να λειτουργήσει με τις εκπτώσεις όγκου στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις παρέχοντας καλύτερες τιμές λιανικής.

Η βελτιωμένη πρόταση του ΟΤΕ αφορά εκπτώσεις όγκου χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και περιλαμβάνει ξεχωριστό εκπτωτικό σχήμα ανά έτος. Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η κάλυψη (συνδρομητές) με FTTH σε περιοχές συνδρομητών ΟΤΕ θα είναι η ακόλουθη: 2024: 1,33 εκατ., 2025: 1,68 εκατ., 2026: 2 εκατ., 2027: 2,22 εκατ. και 2028: 2,47 εκατ.