Η ΕΕΤΤ προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή παρόχου/παρόχων για σύνολο ή επιμέρους υπηρεσίες της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμό αφορά στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών και στα κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία. Η παροχή υπηρεσιών ΚΥ ορίζεται από την 01/01/2016 και θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρία έτη, εκτός εάν ο υπερθεματιστής δηλώσει ότι είναι έτοιμος να προσφέρει την υπηρεσία σε συντομότερο χρονικό διάστημα ή επιθυμεί να ορισθεί για διάστημα πέντε ετών. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο στάδια: στο πρώτο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, την αρχική οικονομική προσφορά, ενώ στο δεύτερο στάδιο διενεργείται δημοπρασία πολλαπλών γύρων με μειούμενο τίμημα.