Στην Space Hellas κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕΤΤ το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων», προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, όταν της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την προμήθεια/ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για τις λειτουργικές ενότητες: διαχείρισης αιτήσεων για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, διαχείρισης κατανομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και διαυλοποιήσεων, διαχείρισης θέσεων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, διαχείρισης τεχνικού εξοπλισμού αναφοράς, παραγωγής αναφορών και τυποποιημένων εντύπων, διαχείρισης τελών ραδιοσυχνοτήτων,
  • την προμήθεια εργαλείων λογισμικού, για τη διενέργεια των τεχνικών μελετών ραδιοκάλυψης/παρεμβολών που απαιτούνται από τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και την κείμενη εθνική νομοθεσία για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του φάσματος και την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών, των αδειοδοτημένων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες.
  • την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού, μετάπτωσης δεδομένων από την υφιστάμενη σχετική υλικοτεχνική υποδομή (υφιστάμενο σύστημα) στο ΣΔΦ, εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΤΤ και υποστήριξης δοκιμαστικής λειτουργίας του ΣΔΦ.
  • την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (hardware και system software) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΔΦ.