Αύξηση 2,3% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2019 σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πιο συγκεκριμένα, ο τζίρος διαμορφώθηκε το 2019 στα 5 δισ. ευρώ έναντι 4,9 δισ. ευρώ το 2018. Το μεγαλύτερο ποσοστό (87,2%) των εσόδων προέρχονται από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρα μας κυμάνθηκε στο 2,7% το 2019, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2018, δεδομένου ότι ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος παρουσίασε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε σχέση με το ΑΕΠ (2,4% έναντι 1,5% αντίστοιχα). Ο αριθμός των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας ανήλθε σε 4.645.310, με τη διείσδυση να φθάνει στο 43,3% επί του πληθυσμού.

Παράλληλα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε πτώση κατά 7,9%, κυρίως λόγω της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά, καθώς και των διεθνών κλήσεων. Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.105.561 γραμμές, στο τέλος του 2019, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,7%. Η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφθασε 38,1% (Ιούνιος 2019). Πάντως, σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 86,5% (Ιούνιος 2019), κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των τελευταίων κρατών μελών της ΕΕ.