Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΤ σχετικά με την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Όπως καταγράφει η έκθεση, οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2017 συνέχισαν την ανοδική τους πορεία ανερχόμενες σε 3.795.410 (διείσδυση 35,2% στον πληθυσμό) έναντι 3.738.859 τον Σεπτέμβριο και 3.686.911 τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς (NGA) και ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, μέχρι το τέλος του 2017, οι πάροχοι είχαν προμηθευτεί περισσότερους από 1.000 υποβρόχους (ΤοΥΒ) από τον ΟΤΕ για να αναπτύξουν αρχιτεκτονικές δικτύων νέας γενιάς (NGA). Παράλληλα, συνεχίστηκε η διάθεση χονδρικών ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές με γραμμές που ξεπέρασαν τις 4.000.

Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω) συνιστούν πλέον το 12,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 9,9% στα μέσα του έτους), μια άνοδος που αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του ποσοστού των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (από 9,7% στα μέσα του 2017 έφθασε σε 12,14% στο τέλος του έτους). Στα τέλη του 2017, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό της χώρας ανήλθε σε 4,2%. Επιπλέον, η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 92%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps.

Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps download) αντιστοιχεί ποσοστό 7,4%, όπου περί το 1/8 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps). Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν πλέον το 12,3% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 9,9% στα μέσα του έτους). Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2017, ανέρχεται σε 7.074.933 έναντι 6.377.352 στα μέσα του έτους.

Τέλος, παρατηρείται ότι η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιείται πλέον μέσω των δικτύων 4G (ενώ μέχρι το 2016 η πλειονότητα της κίνησης πραγματοποιούνταν μέσω δικτύων 3G), γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση της κάλυψης των δικτύων 4G (πληθυσμιακής και γεωγραφικής).