Δέσμη ενεργειών, που θα συμβάλουν στην αναμόρφωση των συστημάτων της, παράλληλα με την εκχώρηση του φάσματος του 5G, έχει δρομολογήσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές Πράξεις, προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ – χωρίς να υπολογίζονται τα δικαιώματα προαίρεσης- οι οποίες μόλις ολοκληρωθούν θα εξοπλίσουν την ΕΕΤΤ με state of art τεχνολογίες, που θα της επιτρέψουν τη διάγνωση και την πρόληψη προβλημάτων σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της ελληνικής επικράτειας. Η πρώτη Πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας

Φάσματος (ΣΕΦΕ), το οποίο  θα ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες,  αλλά και αναμενόμενες  απαιτήσεις στήριξης και προώθησης  της ψηφιακής οικονομίας  και επιχειρηματικότητας. Το ΣΕΦΕ θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: –  σταθερούς και κινητούς σταθμούς εποπτείας, – φορητούς φασματικούς αναλυτές, –  τηλεκατευθυνόμενα πτητικά μέσα (drones), –  ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας φωνής για την κάλυψη αναγκών εποπτείας φάσματος, –  ασύρματο δίκτυο δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των σταθμών εποπτείας. Το δίκτυο σταθερών σταθμών του ΣΕΦΕ θα αυξήσει τη δυνατότητα μόνιμης εποπτείας σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της χρήσης του φάσματος σε σημεία κομβικής σημασίας (ιδίως για οικονομικούς λόγους), όπως αεροδρόμια, σταθμούς επικοινωνίας της ΥΠΑ κλπ.,  ενώ σε συνδυασμό με τις νέες κινητές και μεταφερόμενες μονάδες,  θα έχει πλέον τη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης σε ευρύτερες χερσαίες  και θαλάσσιες γεωγραφικές περιοχές.

Έργο για τη διαχείριση  του φάσματος

Η δεύτερη Πράξη αφορά στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης φάσματος, ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων, καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, όταν της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Με το σύστημα αυτό η ΕΕΤΤ θα μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στα αιτήματα που θα τις υποβάλλονται.

Επίγειος δορυφορικός σταθμός

Η Τρίτη Πράξη – σύντομα αναμένεται  να προκηρυχτεί ο σχετικός διαγωνισμός – αφορά στην ανάπτυξη ενός επίγειου δορυφορικού σταθμού, τον οποίον θα χειρίζεται η ΕΕΤΤ. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ακόμα ένα έργο για το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία ενός συστήματος εποπτείας φάσματος πάνω από το ανάγλυφο της γης. Τέλος υφίσταται και μία τέταρτη Πράξη που περιλαμβάνει τη ριζική αναμόρφωση της ΕΕΤΤ με καινούργιο οργανόγραμμα και δομές.