Στην υπογραφή δύο ξεχωριστών συμβάσεων για την προμήθεια «φορητών φασματικών αναλυτών» υπέγραψε η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)». Η πρώτη σύμβαση, αξίας 174.000 ευρώ, υπεγράφη με την NetScope Solutions και η δεύτερη με την Intracom Telecom, έναντι 260.000 ευρώ. Αντικείμενα των δύο συμβάσεων είναι η προμήθεια υπερσύγχρονων συστημάτων φορητών φασματικών αναλυτών (συμπεριλαμβανομένων κεντρικών μονάδων, εξειδικευμένων κεραιοσυστημάτων, παρελκομένων) για τον εξοπλισμό της ΕΕΤΤ, τα οποία συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της Αρχής καθώς και στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας της.

Τα συγκεκριμένα συστήματα επιτρέπουν την ενδελεχή ανάλυση χαρακτηριστικών εκπομπών που αφορούν όχι μόνο τις υφιστάμενες υπηρεσίες (π.χ. PointtoPointLTE, κ.λπ.) αλλά και όλες τις καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες που αναμένονται διεθνώς και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον μιας 15ετίας (ενδεικτικά, δίκτυα νέας γενιάς 5G, 6G κ.λπ.), σε εύρος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μέχρι και τα 110 Gigahertz (GHz). Επίσης, θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό και με τηλεκατευθυνόμενα πτητικά μέσα (drones), στα οποία θα μπορούν να εγκαθίστανται, καθώς η ΕΕΤΤ έχει ήδη δρομολογήσει την απόκτησή τους.