Την επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς, ανακοίνωσαν η EY και η Microsoft. Στόχος είναι να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω η επιχειρηματική εξειδίκευση της EY με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες τους, αξιοποιώντας μία αναπτυξιακή ευκαιρία ύψους $15 δισ. κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ενισχυμένη συνεργασία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων λύσεων και πλατφορμών, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συνεργασία επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τις λειτουργίες back office, καθώς και να τροφοδοτήσει την καινοτομία σε κρίσιμους κλάδους, των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται από την πολιτεία, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και η μεταποίηση. Επιπλέον, η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη διαχειριζόμενων υπηρεσιών (managed services), που θα υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θα αναπτύξουν έναν αξιόπιστο, μοναδικό στο είδος του, ιστό επιχειρησιακών δεδομένων (data fabric).

Οι ομάδες της EY θα επεκτείνουν περαιτέρω τις δραστηριότητες του EY Microsoft Services Group, για να παρέχουν στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερους από 40.000 έμπειρους επαγγελματίες συμβούλους τεχνολογίας της EY, που θα υποστηρίξουν τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τους. Η Microsoft θα συνεργαστεί με ομάδες της EY για να εκπαιδεύσει περισσότερους από 150.000 επαγγελματίες της EY σχετικά με τις τεχνολογίες της Microsoft, και να μεταφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη κρίσιμων λύσεων και δυνατοτήτων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι κλάδοι που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Μεταξύ άλλων, οι ομάδες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη λύσεων cloud για ρυθμιζόμενους κλάδους, για να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα κανονιστικά εμπόδια και να καινοτομήσουν στο cloud. Οι κλάδοι στους οποίους εστιάζουν οι λύσεις, αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγεία, την ενέργεια και τη δημόσια διοίκηση.