Η Effect λανσάρει μία νέα λύση για τη διαχείριση των αιτήσεων χρηματοδότησης των Μικρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων και την επικοινωνία Τράπεζας/ Τεμπμε.

Η Λύση Effect/Τεμπμε έρχεται να καλύψει την ανάγκη διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης των ΜΕ/ΠΜΕ που εγκρίνονται από την Τράπεζα και προωθούνται προς την Τεμπμε. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αρχειοθέτησης των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί, των στοιχείων ΜΕ/ΠΜΕ που έχουν εγκριθεί από την τράπεζα και των απεσταλμένων αρχείων. Επίσης, διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας που προστατεύουν από την διπλή αναφορά συναλλαγών. Λειτουργεί αυτόνομα με βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ενώ παράγει τα XML αρχεία που απαιτούνται για την ενημέρωση της Τεμπμε.