Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ανέδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Cosmos Business Systems ως προσωρινό ανάδοχο για τη συντήρηση του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού του.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα προγραμματίζονται από κοινού μεταξύ του αναδόχου και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΦΚΑ. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μια φορά το χρόνο, εκτός ωραρίου κανονικής λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Σημαντική παράμετρο στον προγραμματισμό των εν λόγω εργασιών θα αποτελεί η διασφάλιση ότι θα επιτυγχάνεται η ελάχιστη δυνατή διατάραξη της κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα. Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η OPTIS, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 597.778 ευρώ.