Περίπου το 98% των βρετανικών εταιρειών δεν διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια για να προστατευτούν ή και να επανέλθουν μετά από μία κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με έρευνα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και το 81% έχουν ήδη δεχθεί παραβιάσεις στην ασφάλειά τους τον τελευταίο χρόνο.

Επίσης, μόνο ένα μικρό μέρος των εταιρειών είναι ασφαλισμένες ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν το κόστος ανάκαμψης από μία σοβαρή παραβίαση, ενώ σε μικρότερες επιχειρήσεις το ποσοστό είναι σχεδόν μηδενικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι μία εταιρεία μπορεί να ασφαλιστεί για την περίπτωση που χρειαστεί να καταβάλει χρήματα για να επανέλθει η λειτουργία της. Η ασφαλιστική εταιρεία Marsh συμμετείχε στη διεξαγωγή της έρευνα σε συνεργασία με την κυβέρνηση.